Geen water!

De wijk Klaphek heeft in het geheel geen water. Vanaf ongeveer 6.00 uur (9 maart 2023) kun je geen water gebruiken. Op allestoringen.nl zijn veel meldingen binnengekomen en Vitens laat op zijn website weten dat de reparatie (vermoedelijk) tot 11.00 uur duurt.
Merkwaardig genoeg wisten ze de dag tevoren, woensdag, al dat er iets mis was, want de straat lag al open bij de brievenbus aan de Jachtlaan en ter hoogte van de St. Hubertus en aan het andere eind vlak bij de Noorder Parallelweg.
Het was dus ongewassen naar het werk deze dag.
Om 12.00 uur waren de meeste gaten in het trottoir al weer deels dichtgemaakt. De waarschuwingshekken zullen nog wel een dag blijven.