Hernieuwde whatsappgroep voor de Zeeheldenbuurt

Sinds kort is de oude Buurtpreventiegroep Zeehelden niet meer actief. Binnen deze Whatsappgroep bestond een hoop onvrede tussen de gebruikers en beheerder over de wijze van delen van informatie en is daarom opgeheven.
Om toch iets aan de veiligheid in onze wijk te doen, heb ik  daartoe contact gezocht met Dhr Maurits Tuinenburg, coördinator van het Buurtpreventieteam Ede en samen met hem een nieuwe Whatsappgroep opgezet onder de naam: “Preventie Groep Zeeheldenbuurt”. Binnen deze groep kunnen naast het melden van acute verdachte situaties, ook mededelingen worden gedaan van vermiste goederen en/of personen; gevonden voorwerpen; vermiste personen en dergelijke. Ook zal er een zgn “napraatgroep” worden opgericht waar er verder over zaken gediscussieerd kan worden. Zodat er niet te lang in de Preventie groep geappt zal gaan worden. Meer info hierover kan bij mij worden verkregen.
Het buurtpreventie team Ede heeft korte lijnen met politie Ede, Handhaving & Toezicht, Afdeling Veiligheid gemeente Ede, diverse wijkwerkers, buurtvaders etc. In de Preventie Groep Zeeheldenbuurt leest er daarom ook iemand van het buurtpreventie team mee om snel te kunnen reageren in geval van calamiteiten.
Iedereen woonachtig in de Zeeheldenbuurt Ede, met als doel de leefbaarheid en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan kan zich aanmelden via onderstaand emailadres, of in een persoonlijk berichtje aan mij. Om de groep zo “schoon en zuiver” mogelijk te houden dient er in de aanmelding ten minste je voor- en achternaam, mobiel telefoonnummer en adres vermeld te worden. We willen namelijk te allen tijde voorkomen dat er zich mensen in de groep aanmelden die andere bedoelingen hebben dan hetgeen hierboven beschreven. Bij twijfel wordt er contact met u opgenomen en anders wordt u gewoon toegevoegd aan de groep.
Wanneer u verder nog vragen, opmerkingen, tips etc kwijt willen, ook graag op onderstaand emailadres.
Preventiegroepzeeheldenbuurt@gmail.com

Ik hoop op een hoop aanmeldingen en een veilige buurt,
Bert Apperloo
Kraatsweg 48
Tel: 06-36 48 46 93.