Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Uitnoding Algemene Ledenvergadering VogelbuurtBewonersVereniging op 27 april

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van VogelbuurtBewonersVereniging Op dinsdag 27 april om 19.30 uur
in Buurtcentrum De Kolk Schaapsweg 7a

De agenda van de avond ziet er als volgt uit:

1.      Opening en welkom
2.      Bestuurszaken:
Voorstel is om het bestuur in de huidige samenstelling te laten doorgaan:
Gerard Draaijer              Voorzitter                    tel. 419621
Jennie Noppers               Secretaris                   tel. 840424
Margreet van de Berg     Penningmeester           tel. 617830
Eef Koolmees                 Bestuurslid                  tel. 614670
Lourens Feenstra            Bestuurslid                  tel. 617043
3.      Kas en Decharge:
De huidige Kascommissie zal het oordeel geven over het financiële jaarverslag 2009.
4.      Activiteitenverslag van het afgelopen jaar
5.      Pauze: Onder het genot van koffie, thee of andere drankjes kennis maken of bijpraten.
6.      We zijn blij dat André Hartgers een presentatie wil geven over hoe ons dorp er vroeger uitzag: Door middel van een reportage over oud-Ede willen we het tweede deel van de avond met nieuwe ogen naar onze woonomgeving gaan kijken!
7.      Afronden en afsluiten Voor het bestuur zoeken we nog nieuwe vrijwilligers. Ook hopen we op mensen die een bijdrage willen leveren aan één van onze commissies:

  • De welkomstcommissie: Hiervoor zoeken we mensen die door willen geven wanneer er nieuwe mensen in hun straat zijn komen wonen en mensen die het leuk vinden om deze nieuwe bewoners met een bloemetje te verwelkomen.
  • Voor de sportcommissie mensen die iets willen doen met het trapveld
  • Mensen die af en toe willen helpen met het (huis aan huis) verspreiden van post

Interesse? Voor informatie kan je terecht bij G.D.Draaijer, tel 419621, of op de vergadering.
Voor de vergadering en tijdens de pauze kan iedereen de contributie (5 Euro) betalen of zich aanmelden als nieuw lid, als geïnteresseerde of als vrijwilliger. We hopen dat het een gezellige avond zal worden! Dus  tot 27 april! Met vriendelijke groet, 

Het bestuur,

 ÿ G.D.Draaijer ÿ J. Noppers ÿ M. v.d. Berg ÿ E. Koolmees ÿ L. Feenstra ÿ

Wat je zelf niet gebruikt, moet je ook niet aan anderen geven, advies bijvoorbeeld.
Sri Chinmoy