Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Inloopavond over de aanstaande werkzaamheden aan de Schaapsweg

Op 17 november tussen 18:30 uur en 20:30 uur in buurtcentrum "De Kolk", Schaapsweg 7A is er een inloopavond georganiseerd over de binnenkort uit te voeren werkzaamheden aan de Schaapsweg.

U kunt dan de tekeningen bekijken. Graag geven wij een toelichting en kunt u vragen stellen en opmerkingen maken. Ook kunt u een presentielijst en vragenformulier invullen waarop we dan later zullen reageren.

Aanleiding

Door de nieuwbouw activiteiten ter plaatse van de voormalige gasfabriek moet de riolering worden aangepast en wordt tegelijk de laanbeplanting vernieuwd.

Aanpassing riolering en weg (gedeelte Nachtegaallaan-Waterloweg)

Het bestaande hoofdriool wordt vervangen en ernaast wordt een groot "infiltratie-riool" aangelegd om het regenwater van de nu in aanleg zijnde wijk in de bodem te verzinken in plaats van af te voeren naar het rioolstelsel. Daardoor worden ook de weg, fietsstroken en de trottoirs vernieuwd. In principe zal de indeling van de nieuwe wegconstructie weinig veranderen. Wel worden de fietssuggestiestroken iets breder en in rood asfalt uitgevoerd.

 

Vervanging laanbeplanting (Spoorwegovergang-Veenderweg)

Aansluitend aan de rioleringswerken worden nieuwe bomen van een andere soort aan beide zijden van de gehele Schaapsweg van de spoorwegovergang tot aan de Veenderweg geplant. De tegels worden dan niet opnieuw opgedrukt. De standplaatsen worden zo verbeterd, dat de bomen dieper wortelen.

 

Planning uitvoering

De nieuwe riolering wordt begin 2010 aangelegd. Dit is nodig gezien de vordering van de nieuwbouw. De oude bomen zullen dan ook worden gerooid. In het plantseizoen najaar 2010 worden de nieuwe bomen geplant.

Als er een schaap over de dam is, volgen er meer
Nederlands Spreekwoord

Agenda

27/10/2021 - 19:30 Mozaieken in het Eigen Gebouw
01/11/2021 - 19:30 Gevelstenenworkshop
08/11/2021 - 19:30 Gevelstenenworkshop