Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Sport Medisch Adviescentrum Gelderse Vallei


Op het spreekuur van het SMA kunt u terecht voor alle sportkeuringen en met vragen over gezondheid in relatie tot sportbeoefening. Het SMA is bestemd voor de recreatie- en wedstrijdsporter (topsport én breedtesport). 

Het SMA Gelderse Vallei is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). De FSMI bewaakt de kwaliteit en behartigt de belangen van de Sportmedische Instellingen.

Rijkdom is niet de groei van je vermogen maar de beheersing van de geest
Brian Tracy

Nieuwsbrief ontvangen?