Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Sport Medisch Adviescentrum Gelderse Vallei


Op het spreekuur van het SMA kunt u terecht voor alle sportkeuringen en met vragen over gezondheid in relatie tot sportbeoefening. Het SMA is bestemd voor de recreatie- en wedstrijdsporter (topsport én breedtesport). 

Het SMA Gelderse Vallei is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). De FSMI bewaakt de kwaliteit en behartigt de belangen van de Sportmedische Instellingen.

Wat niet gegeven wordt, gaat verloren.
Hasari Pal

Agenda

Nieuwsbrief ontvangen?