Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Werkzaamheden Veldhuizerbrink: vervangen wegbeplanting en vernieuwen trottoirs

Met de tekst van onderstaande brief informeert de gemeente Ede belanghebbenden over de werkzaamheden die binnenkort aan de Veldhuizerbrink gaan plaatsvinden.

Vervangen wegbeplanting

Op donderdag 12 maart gaat de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR), van de gemeente Ede, de wegbeplanting aan de Veldhuizerbrink vervangen. In 2008 is voor de 30 Prunussen al een kapvergunning verleend. Na het kappen van de bomen en het wegfrezen van de wortels worden de nieuwe bomen (Krentenbomen) aangeplant.

Vernieuwen trottoirs

Aansluitend aan het vervangen van de wegbeplanting worden door de firma Visscher de trottoirs vernieuwd. Deze werkzaamheden gaan, afhankelijk van de weersomstandigheden, enkele weken duren.

Overlast

Tijdens het vervangen van de wegbeplanting is de Veldhuizerbrink tijdelijk voor het doorgaande verkeer afgesloten. In verband met de werkzaamheden wil ik u vragen uw auto op woensdag 11 maart niet langs de weg te parkeren.

Tijdens de werkzaamheden aan de trottoirs kunt u enige overlast ondervinden. Dit proberen we tot een minimum te beperken.

Vragen

Voor vragen over het vervangen van de wegbeplanting kunt u contact opnemen met Eric Maten van de afdeling BOR, zijn telefoonnummer is (0318)439 759. Voor vragen over de trottoirs kunt u met mij contact opnemen, mijn telefoonnummer is 06 52 48 05 50.

 

Namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet,

 

 

R.Schut,

uitvoerder elementenverharding

Wijsheid begint bij verwondering
Socrates