Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Buurtcomite Zeeheldenbuurt plannen 2009

In het komende jaar is Buurtcomite Zeeheldenbuurt van plan om weer een aantal buurtactiviteiten te organiseren, waaronder een buurtsporttournooi, buurtbarcue en spellejesmiddag een buurtmarkt.

Buurtsporttournooi

Op 4 april 2009 organiseert het buurtcomité in samenwerking met the Mall een buurtsporttournooi. Op deze sportdag strijden teams tegen elkaar in verschillende sporten zoals volleybal, voetbal, touwtrekken en boogschieten. Zie verder het programma in deze nieuwsbrief.

Buurtbarbecue

Medio juni 2009 organiseert het buurtcomité Zeeheldenbuurt samen met de omwonenden op verschillende locaties in de buurt een Buurtbarbecue. Dit jaar mikken we op in totaal circa 200 deelnemers in 4 locatie. Bezoekers dragen 10 euro per persoon bij (bijdrage voor eten en drinken).

Spelletjes-spektakel middag

Voorafgaand aan de buurtbarbecue wordt een spelletjes-spektakel georganiseerd met diverse spannende spelen voor kinderen en jongeren in de buurt. Jongeren worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering. De bijdrage per kind is 2 euro. De spelletjes worden georganiseerd bij de Witte de Withstraat.

Buurtmarkt

Het ligt verder in de bedoeling om op het Banckertplein een buurtmarkt te organiseren, met een kleedjesmarkt voor kinderen en informatie - en verkoop kraampjes voor verenigingen, bedrijven en instellingen in en rond de buurt. Een datum is nog niet concreet vastgesteld. Een mogelijke periode is medio september, eventueel in het kader van de burendag 2009.

Nieuwsbrieven

Het buurtcomité brengt jaarlijks minimaal 2 nieuwsbrieven uit die huis aan huis worden verspreid. De nieuwsbrieven verschijnen dit jaar in februari en begin september.

IBOR toets

Het buurtcomité organiseert een keer per jaar een IBOR toets om de stand van zaken op te nemen rond het buurtbeheer. De resultaten van de toets vormen het uitgangspunt voor de besprekingen met het buurtbeheer.

Meehelpen???

Als je wilt mee wil helpen om een van deze activiteiten te organiseren ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden via info@ede-west.nl of via 06-46054516 ( Bert Alkemade). Als je ideeën of wensen hebt om de buurt te verbeteren, dan horen we het ook graag.

Soms kun je door de bomen het bos niet meer zien
Nederlands Spreekwoord

Agenda

Nieuwsbrief ontvangen?