Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Activiteitenverslag Buurtcomite Zeeheldenbuurt

Naast het uitbrengen van de nieuwsbrief en de regelmatige informatievoorziening over de buurt op Ede-West.nl zijn in het afgelopen half weer diverse activiteiten door het buurtcomité georganiseerd en uitgevoerd.

Speelvoorzieningen en banken

Op verzoek van het buurtcomité heeft de gemeente Ede een klimpaal en een duikelrek geplaatst op het slijpkruikgebied tegenover het voetbalveld en verder zijn er twee extra banken geplaatst. Dit mede op verzoek van wandelaars. De speeltuin bij de Zoutmanstraat is opgeknapt met vernieuwde en nieuwe speeltoestellen, waaronder een rolton en een schommel.Speeltoestellen Slijpkruikgebied.jpgSpeeltoestellen Slijpkruikgebied

Volleybaltournooi

Het geplande volleybaltournooi moest helaas worden afgelast, omdat er te weinig aanmeldingen waren, waarschijnlijk vanwege de tijdsperiode.

 

Brief aan de gemeente

Op basis van eigen ervaringen en klachten van bewoners heeft het buurtcomité een brief aan B&W gestuurd om aandacht te vragen voor de moeizame gang zaken t.a.v. communicatie en planning rond het beheer van de openbare ruimte. In de brief zijn diverse concrete voorbeelden aangegeven. De gemeente heeft de brief serieus opgepakt en de voorbeelden gebruikt om intern te bespreken hoe de organisatie kan verbeteren. De afdeling wijkbeheer heeft inmiddels laten weten in het komende jaren problemen sneller te willen oplossen, duidelijker toezeggingen te willen doen ("afspraak = afspraak") en ook duidelijker en met reden omkleedt "nee" zeggen als iets niet mogelijk is. Een formele reactie en bespreking met het buurtcomite wordt binnenkort verwacht.

 

Ondersteuning van activiteiten voor jongeren

Via een subsidieaanvraag bij het leefbaarheidsfond van Woonstede heeft het buurtcomité Zeeheldenbuurt een bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten voor jongeren georganiseerd door de Mall. Hiermee is o.a. het maandelijkse Pannavoetbal, het Megaspektakel (eind agustus) en de maandelijkse sportactiviteit ondersteund.

Megaspektakel 2008Megaspektakel 2008

Buurtschouw IBOR Toets

De buurtschouw Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) blijkt behoorlijke resultaten af te werpen. De schouw werd zaterdag 24 oktober uitgevoerd door bewoners van de Zeeheldenbuurt met ondersteuning van de gemeente Ede. Tijdens de toets werden in totaal 100 pijnpunten in kaart gebracht. De resultaten zijn door de afdeling integraal wijkbeheer serieus opgepakt. Dit bleek op de recente vergadering van het buurtcomité waar ook medewerkers van de afdeling integraal wijkbeheer aanwezig waren. Inmiddels is ruim 30 % van de pijnpunten verholpen en zal het grootste gedeelte van de problemen voor 1 april zijn opgelost. Het gaat daarbij in het algemeen om zaken als verzakte trottoirs en losliggende stoeptegels, kapotte of ontbrekende borden, slechte paden en slecht groenonderhoud, overhangend groen, bladafval en zwerfvuil. Naar aanleiding van de IBOR toets heeft de gemeente Ede in een brief de Nuon gevraagd om de graffiti op diverse plekken te verwijderen.

KraatswegKraatsweg

Enkele grote zaken zoals de slechte stoepen van de Bettekamp zullen nog nader besproken worden om te zien wat er op termijn mogelijk is. De algemene conclusie na de schouw was dat de situatie voor wat betreft het beheer van de openbare ruimte in het algemeen beter is dan tijdens de vorige schouw in 2007.

Ook wat betreft de hondepoep lijkt het beter te gaan dan twee jaar geleden, hoewel er helaas nog steeds hondenbezitters de rommel van hun hond niet wensen op te ruimen, zelfs niet op de stoep of voor de inritten van andere bewoners!

Bestaan is een feit, leven is een kunst
Ravi Shankar

Agenda

Nieuwsbrief ontvangen?