Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Gemeente vraagt Nuon Graffiti te verwijderen

Naar aanleiding van de IBOR toets die eind 2008 door bewoners van de Zeeheldenbuurt is uitgevoerd, heeft de gemeente Ede in een brief de Nuon gevraagd om de graffiti op diverse plekken te verwijderen. Hieronder volgt de tekst van de brief.

"De gemeente Ede voert samen met het buurtcomité van de Zeeheldenbuurt te Ede, werkzaamheden uit om de leefbaarheid in deze buurt te verbeteren. De meeste werkzaamheden in de openbare ruimte vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. De objecten van nutsbedrijven vallen echter niet onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Deze objecten zijn gewild bij amateuristische graffitikunstenaars en doen in een dergelijk situatie afbreuk aan de leefbaarheid. Ik vraag u daarom de graffiti te verwijderen van de volgende objecten in Ede die staan op de:

  • Amsterdamseweg hoek Hendrik Stafweg

  • Buitenzorglaan langs de Spoorlijn

  • Kraatsweg bij de garageboxen

  • Molenstraat t.h.v. nr. 192

  • Slijpkruikgebied

  • Telefoonweg hoek Bettekamp

Achter de woning aan de Witte de Withstraat is een speelplaats met een groter elektriciteitshuisje. De plaatselijke jeugd maakt er een sport van om via de regenpijp naar boven te klimmen en de bewoners in de tuinen te onderwerpen aan een stenenregen. U snapt wel dat de bewoners dit zeer onprettig vinden en niet de moed hebben om enigszins agressieve daders hierop aan te spreken. Een klimbescherming aan de regenpijp zou een goede oplossing zijn om de rust te laten wederkeren. Is het mogelijk dat uw organisatie deze aanbrengt?"

We houden u op de hoogte van het antwoord van de Nuon.

 

 

Het koren wordt niet verstikt door het onkruid, maar door de nalatigheid van de boer.
Chinees Spreekwoord

Nieuwsbrief ontvangen?