Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Buurtschouw IBOR Toets 2009 levert resultaat op

De buurtschouw Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) blijkt een behoorlijk resultaat op te leveren. De schouw werd zaterdag 24 oktober uitgevoerd door bewoners van de Zeeheldenbuurt met ondersteuning van de gemeenten Ede. Tijdens de toets werden in totaal 100 pijnpunten in kaart gebracht. De resultaten zijn door de afdeling integraal wijkbeheer serieus opgepakt. Dit bleek op de recente vergadering van het buurtcomite waar ook medewerkers van de afdeling integraal wijkbeheer aanwezig waren. Inmiddels is ruim 30 % van de pijnpunten verholpen en zal het grootste gedeelte van de problemen voor 1 april zijn opgelost. Het gaat daarbij in het algemeen om zaken als verzakte trottoirs en losliggende stoeptegels, kapotte of ontbrekende borden, slechte paden en slecht groenonderhoud, overhangend groen, bladafval en zwerfvuil. Enkele grote zaken zoals de slechte stoepen van de Bettekamp zullen nog nader besproken worden om te zien wat er op termijn mogelijk is. De algemene conclusie na de schouw was dat de situatie voor wat betreft het beheer van de openbare ruimte in het algemeen beter is dan tijdens de vorige schouw in 2007.

Vriendschap verbindt de tijd en de afstand
Bert Alkemade

Nieuwsbrief ontvangen?