Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Gemeente Ede steunt scholen bij aanschaf lesmateriaal Anne Frankstichting

De scholen in Ede hechten, evenals de gemeente Ede,  veel belang aan het lesmateriaal van de Anne Frankstichting over de Tweede Wereldoorlog. Om de scholen te stimuleren het lesmateriaal te gebruiken, komt de gemeente Ede hen tegemoet in de kosten.

De Anne Frankstichting geeft jaarlijks in het voorjaar een krant uit over oorlog en onderdrukking. De krant is bedoeld voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederland krijgen een presentexemplaar. Zij kunnen zelf meer exemplaren of andere producten bestellen. Bij de krant horen dit jaar ook een boek als bijlage, een DVD en een docentenhandleiding.

Uit een inventarisatie bij scholen in Ede blijkt dat dit materiaal voorziet in een grote behoefte. Zij beschouwen de Tweede Wereldoorlog als een vanzelfsprekend onderwerp waar ze niet omheen kunnen. Het wordt jaarlijks behandeld in de geschiedenislessen in groep 7 en/of 8 van de basisschool. Scholen schaffen dit materiaal echter in beperkte mate aan omdat ze het te duur vinden. Dit betekent dat ze vaak werken met verouderde exemplaren.

Vanuit deze behoefte heeft de gemeente Ede besloten om ook dit jaar scholen financieel te steunen bij de aanschaf van het lesmateriaal van de Anne Frankstichting.  Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen in het voorjaar 10 exemplaren van de Anne Frankkrant met een boek als bijlage, één DVD en de docentenhandleiding.  Zij worden hier in een brief over geïnformeerd.

Bron: persbericht Gemeente Ede

Het genie moet zich niet storen aan voorbeelden of regels, niet de vleugels van anderen gebruiken, maar zelf vliegen
Goethe