Gemeentelijke Vraag- en Antwoorddienst on-line

Vraag & Antwoord is online! Een nieuwe service op www.ede.nl. Een mijlpaal in de gemeentelijke dienstverlening. Waarom? Vraag & Antwoord is niet alleen een mooie faciliteit, het is ook een statement. Acht gemeentelijke balies investeerden in waar het in de gemeentelijke dienstverlening om moet gaan: de vraag van de burger.

Het doel van Vraag & Antwoord is om een burger snel en effectief te bedienen met relevante, complete en bruikbare informatie op zijn of haar vraag. Zodat de burger weet: met deze informatie weet ik wat ik moet weten en wat ik moet doen. Via Vraag & Antwoord kan er op verschillende manieren informatie gevonden worden.

  • thematisch – op situaties
  • alfabetisch – op trefwoord
  • veelgestelde vragen
  • open vragen

Ede is de eerste gemeente in Nederland die een service als deze concernbreed invoert. Het project wordt gedragen door acht balies. Een paar reacties.

Hans Burgers van Bouwen, Wonen en Milieu: Wij hebben natuurlijk niet zoveel standaard producten, zoals bijvoorbeeld Burgerzaken dat heeft. Ons doel is daarom vooral goed informeren. Dat is ook in ons eigen belang, want communiceren met geinformeerde mensen werkt wel zo efficiënt. De kracht van Vraag & Antwoord is dat de vraag centraal staat. Die vraag voorzien we van een zo compleet mogelijk antwoord, inclusief bijvoorbeeld links naar websites, zoals van VROM. In het gebruik worden steeds nieuwe vraag/antwoord-combinaties toegevoegd zodat we de burger steeds beter bedienen.

Henk Baars is van de Balie Schuldhulp: Natuurlijk is de meeste informatie die we via Vraag & Antwoord aanreiken al op ede.nl te vinden. Maar mensen lopen met een vraag! Als je die vraag gewoon kunt intoetsen en dan goed op weg wordt geholpen, dat is voor zoveel mensen eigenlijk al een zorg minder. Ik heb schulden, en nu? De antwoordpagina geeft 39 concrete opties waarmee je verder kunt.

Ook Jeroen Anbergen van Werk, Inkomen en Zorg is blij met de service: Veel informatie is al aanwezig, maar het zit bijvoorbeeld verstopt in regels of verordeningen. Door informatie vraaggestuurd aan te bieden sluit je veel directer aan bij de behoeften en situaties van mensen. Met deze service kun je ook mooi inspelen op de actualiteit. Wat nu speelt bijvoorbeeld, de WIA. Mensen willen geen algemene uitleg over een wet, ze willen antwoord op een vraag: Wat betekent de nieuwe WIA voor mijn situatie? Op die behoefte spelen we in! Ik denk, naarmate we de service verder ontwikkelen en beter leren inzetten, dat we de telefonische druk behoorlijk kunnen reduceren. Dat zou een prachtig terugverdien-effect zijn.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje bij `Vraag & Antwoord`

Bron: www.edegelderland.nl

Zie ook het artikel "Help. Stel een vraag"