Buurtspraak Buurt(schap) Ede-Veldhuizen op 15 september 2016,


Op donderdag 15 september 2016 wordt de traditionele Buurtspraak van de Buurt Ede-Veldhuizen gehouden waar onder andere aan de orde is de wijzing van het Buurtreglement 1912. Ook roept het bestuur geërfden op zich te melden voor de vrijkomende functies van Buurtschrijver (notulist) en Buurtmeester (Veldhuizen).

Al eeuwen lang komen de geërfden van de Buurt dan in vergadering bijeen om zaken aangaande de Buurt te bespreken. Als op de derde donderdag van september de klokken van de Oude Kerk luiden worden de geërfden van de buurt Ede-Veldhuizen opgeroepen om naar de buurtspraak in te komen. De Buurtspraak vind plaats in de Edesche Concertzaal (voormalige Noorderkerk), Amsterdamseweg 9 te Ede aanvang 10.00 uur.

Op de agenda staat, naast de vaste agenda punten, dit jaar ook de wijziging / aanpassing van het Buurtreglement uit 1912. Hierover zullen de geërfden van de Buurt, zijnde o.a. alle inwoners in bezit van een woning op eigen grond, dan kunnen stemmen. Naast geërfden zijn ook belangstellenden uiteraard van harte welkom om kennis te maken met dit historische fenomeen dat als oudste bestuurlijk orgaan van Ede nog altijd actief is. Op deze jaarlijkse buurtspraak doet het Buurtbestuur verslag over het beheer van het gemeenschappelijke bezit van de geërfden, het Buurtbos, en andere lopende zaken.

Door vertegenwoordigers van het Rijksvastgoedbedrijf (v.h. Defensie) en de Edese Schaapskudden wordt de stand van zaken van de heidevelden en de Edese schaapskudde toegelicht. In de pauze is er, naast koffie en thee, volgens eeuwen oude traditie brandewijn met kandij.

Als muzikaal intermezzo zal, in vervolg op de lezing in 2015, dit jaar door leden van de Vioolschool Ede onder leiding van Marcèl van Dalen een compositie van de 1766 overleden Buurtrichter, diplomaat en componist Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam ten gehore worden gebracht.

Alle geërfden, geïnteresseerden of anderszins betrokkenen zijn welkom tijdens de buurtspraak. Na afloop van de bijeenkomst, rond 12.30 uur, is er nog gelegenheid om na te praten. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met het buurtbestuur via email: buurtbestuur.edeveldhuizen@gmail.