Werkzaamheden rond het spoor

In de tweede helft van november 2015 is begonnen met het aanbrengen van de raildempers bij het gedeelte dat te veel geluidsoverlast geeft. Ook wordt begonnen met het plaatsen van het geluidsscherm langs de noordzijde van het spoor. Dit zal zijn van de Kastelenlaan tot ongeveer de Hakselseweg.
De bouw van de beide tunnels, de fietstunnel bij het Soma terrein en de autotunnel die de Hakselseweg gaat verbinden met de Frankeneng vorderen gestaag. De planning is nog steeds dat de beide tunnels gereed zijn rond juli 2016. In de tweede helft van 2016 zal dan de herinrichting plaats vinden van de directe omgeving, de aan- en afvoerwegen en het opruimen van de tijdelijke bouwplaatsen.

De tekeningen voor het nieuwe station Ede - Wageningen vorderen.