Het Bloederf

<p>Deze zeer oude boerderij stond vroeger in de driehoek tussen Schaapsweg, Slunterweg en Holleweg. De boerderij komt al in 1647 in de registers, maar is al van een veel oudere datum. Het is lange tijd in bezit van de familie van Roekel tot in 1929 Jacobus van Voorst eigenaar wordt. Deze bewoont de boerderij tot 1941. Bouwonderneming H. vd. Top koopt dan de boerderij en laat deze meteen afbreken voor woningbouw.</p>
<p>In 1832 is de boerderij meer dan 35 ha groot. In 1929 was dit nog 9.7 ha.</p>
<p>Bron: Van Boerderij tot Boerderij, uitg. Ver. Oud Ede. </p>
<p>&nbsp;</p>