Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

IBOR Toets Zeeheldenbuurt begint vruchten af te werpen

De deelname van bewoners van de Zeeheldenbuurt aan de zogenaamde IBOR toets (Instrumentarium Beheer Openbare Ruimte) begint vruchten af te werpen. De IBOR toets is in april door bewoners onder begeleiding van Berry Kok van de afdeling Integraal wijkbeheer van de gemeente Ede en had tot doel om de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte vast te stellen. Hierbij werden diverse pijnpunten geinventariseerd. Inmiddels zijn diverse zaken hersteld, zoals de wip op het banckertplein, zijn losliggende tegels rechtgelegd en bomen gesnoeid die het licht van de lantarenpalen belemmerden. Ook zijn bewoners aangesproken op overhangend groen dat het lopen op de trottoirs belemmerde. Recent is ook de speelplaats bij de Witte de Withstraat/Zoutmanlaan schoongemaakt. De plantenbak is daarop keurig verzorgd en opnieuw bepant door de actieve inzet van bewoner Jan van der Meijden.

Waar samenwerking tussen gemeente en bewoners al niet goed voor is!

Het rapport van de IBOR toets binnenkortbesproken in een extra vergadering van het buurtcomite Zeeheldenbuurt. Bewoners die belangstelling hebben om aan de bespreking deel te nemen kunnen zich melden bij Bert Alkemade (06-46054516).

Speeltuin tijdens IBOR toetsSpeeltuin tijdens IBOR toets

Speeltuin na schoonmaakSpeeltuin na schoonmaak

Plantenbak tijdens IBOR ToetsPlantenbak tijdens IBOR Toets

Plantenbak opnieuw beplantPlantenbak opnieuw beplant

Geluk is voortdurend rustig genieten van kleine dingen
Pam Brown

Agenda

27/10/2021 - 19:30 Mozaieken in het Eigen Gebouw
01/11/2021 - 19:30 Gevelstenenworkshop
08/11/2021 - 19:30 Gevelstenenworkshop