Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Overzicht pijnpunten uit IBOR Toets


Kapotte wip op BanckertpleinAfgelopen week op woensdagavond is de tweede wandeling geweest in het kader van de IBOR toets voor de Zeeheldenbuurt. In het totaal deden 7 mensen mee aan deze activiteit. Samen met de 13 mensen die aan de eerste wandeling hebben in 20 mensen meegedaan aan de buurtschouw rond het beheer van de buurt. Diverse andere mensen gaven aan wel interesse te hebben, maar helaas niet aanwezig konden zijn op een van de twee data. Bij elkaar was er een flinke belangstelling te constateren. De data worden verwerkt door de afdeling buurtbeheer, waarna in een gesprek tussen buurtbeheer en vertegenwoordigers van het buurtcomité afspraken gemaakt zullen over de aanpak van de genoteerde knelpunten.

Een overzicht van de belangrijkste pijnpunten wordt onderstaand gegeven. De lijst wordt besproken op de komende vergadering van het buurtcomité Zeeheldenbuurt op 1 mei om 20.00u in Buurtcentrum de Kolk.

Algemene knelpunten:

 • Veel losliggende tegels en/of verzakte stoepranden en stoepgedeelten.
 • Veel trottoirstukken met onkruid.
 • Diverse plaatsen met concentraties natuurlijk vuil (zand, bladeren, bloesem).
 • Veel auto’s op de stoep geparkeerd
 • Graffiti op Nuon huisjes de Ruiterstraat, Tasmanstraat
 • Snoeien van particuliere hagen- te hoog en te breed, overhangend, vooral op hoeken
 • Aantal dode bomen en struiken

Knelpunten op specifieke plaatsen

 • Speelpleintje achter Witte de Withstraat: slecht geschilderd, objecten herstellen, slecht groenonderhoud, bloembak opnieuw beplanten. Nuongebouwtje: nodigt uit om op te klimmen: Ijzeren strip op plaatsen.
 • Geluidswal Molenstraat: verzakt, slecht onderhoud, veel glas
 • Geluidswal aan N224: voetpad op wal is niet mee te belopen.
 • Rondom vijver: bermen slecht onderhouden: kuilen, onkruid, zwerfafval, te weinig afvalbakken (geen enkele), begroeiing niet afwisselend. Riet rukt op.Voetpad slecht onderhouden: nieuwe schelpen. Wilgen meerdere keren snoeien. Onderhoud bruggetjes slecht. Resttakken/snoeiresten blijven bij vijver liggen. Overlast vissers en brommers. Houtwal zorgt voor ratten tussen de takken.
 • Suggesties voor rondom vijver: berm in eigen beheer bewoners tot aan vijver, wel wandelpad behouden voor toegang tuinen bewoners en in geval calamiteiten: geen overlast vissers meer. Voordeliger onderhoud gemeente. Graag gazon ipv berm
 • Achterzijde woningen van de v. Speykstraat. De houtwal is her en der beschadigd en takken e.d. worden niet goed verwerkt.
 • Witte de Withstraat Parkeerplaats t.o. nrs. 61-71: Onveilige opstaande stoepranden, palen verrot, te weinig afvalbakken
 • Parkeerplaats aan het begin van de v.Speykstraat genomen, ingang Kraatsweg: palen verrot of ontbreken. Tegels verzakt/omhoogstaand.
 • Paal hoek Veldhuizerweg-slijpkruikweg staat teveel op de hoek (hoek is te scherp voor vrachtwagens)
 • Lantaarnpalen Veldhuizerweg staan midden op trottoir.
 • De opgang van de Kraatsweg naar de Zoutmanstraat is een, voor fietsers, onveilig, laag richeltje
 • Banckertplein: kapotte bank en toestellen (zie foto), slecht geschilderd, matig gras
 • Bettekamp: trottoirs te smal, slecht begaanbaar door bomen en uitritten
 • Bettekamp: Skatebaan: veel zwerfvuil, vuilnisbak verkeerd geplaatst
 • Slijpkruikgebied: Geen afrit van wandelpad (rolstoelen, rollators, (kinder)fietsen). Jonge bomen staan droog (krijgen onvolvoende water). Gaten in pad bij betonnen bank
 • Graaf Bentincklaan:lantaarnpalen staan in bomen
 • Wilterdinkstraat: idem

Zie ook het bijgaande fotoverslag.

Goede raad is duur
Nederlands Spreekwoord

Nieuwsbrief ontvangen?