Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Buurtbrandjes Warande e.o.

Warande, Valkenier, Hertenspoor en omgeving.

Zoals jullie misschien hebben vernomen en in sommige gevallen, helaas, aan den lijve hebben ondervonden, worden op de Warande de laatste jaren nogal wat brandjes gesticht.

Ook worden met grote regelmaat spullen vernield, ramen ingegooid en kunnen velen nog wel iets aan deze opsomming toevoegen. Ons buurtje steekt in dit opzicht met kop en schouders uit boven het gemiddelde aantal gemelde calamiteiten in de rest van de Klaphekwijk.

Een van onze mede buurtbewoners is inmiddels al 3 x slachtoffer geworden van een dergelijk aanslag.Tot op heden blijft het gelukkig “alleen maar” bij materiele schade.Het is echter niet ondenkbaar dat de schade een keer meer wordt dan alleen materieel.

  • Wat kan worden gedaan om deze terreur een halt toe te roepen?
  • Mogen we er volledig op vertrouwen dat de overheid ingrijpt of kunnen wij als bewoners hier zelf iets aan doen en wat dan?
  • Wat is de rol van het wijkteam, bestaande uit politie, milieutoezicht, buurtopbouwwerk en wijkbeheer? Welke rol kan de brandweer spelen?

Veel vragen, nu nog weinig antwoorden, we weten het niet, het gaat maar door deze ellende.

De dader is nog onbekend, het wijkteam krijgt de vingers er niet achter, de politie staat machteloos, de brandweer komt als alarm wordt geslagen en mag hopen dat ze door de straat kunnen komen als die staat volgepakt met auto’s!

Samen met het wijkteam is besloten dat dit niet langer kan, er moet concreet actie worden ondernomen, we moeten de schouders er met z’n allen onder zetten en proberen spijkers met koppen te gaan slaan.

Hoe doen we dat?

Tijdens een vlot georganiseerde bewonersavond aan de Warande zijn hierover enige weken geleden wat ideeën geopperd. Deze ideeën zijn bekeken door wijkagent J. Lamberink en wijkbeheerder P. Zoeteman. Niet alles is uitvoerbaar, niet alles is zichtbaar, veel is concreet bruikbaar.

Hierover wil het wijkteam met betrokken bewoners praten en zo snel mogelijk actie ondernemen. Ook willen zij proberen concreet rollen te verdelen tussen alle betrokkenen.

We nodigen u graag uit om ook mee te komen denken en om ideeën in concrete actie om te zetten over wie wanneer wat, hoe en waar kan

 

DOEN!

  • Datum: donderdag 10 mei 2007
  • Tijdstip: aanvang 19.30 uur
  • Locatie: Somagebouw aan de Kerkweg 61 in de Stoomzaal.
  • Doel van de avond: actieplan maken om de pakkans van de brandstichter te vergroten.

Altijd wanneer ik moet kiezen tussen twee kwaden, kies ik voor het kwaad dat ik nog niet eerder heb geprobeerd.
Mae West

Nieuwsbrief ontvangen?