Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Cavaljéschool: sloop of renovatie?

Plannen met de Cavaljéschool in Ede-centrum.
Sinds enige tijd leeft er bij het bestuur van de school Cavaljé in Ede-centrum plannen om te komen tot een nieuwe school en herontwikkeling van het terrein. Op 6 juli 2006 heeft de gemeenteraad aangegeven dat het vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang is het gebouw van de Cavaljéschool herkenbaar in te passen in nieuwe ruimtelijke plannen.

Het college heeft de raadscommissie het resultaat van de gesprekken met het schoolbestuur aangeboden: behoud en renovatie van het huidige schoolgebouw gaan meer kosten dan er aan budget beschikbaar is. Met het schoolbestuur wil het college overgaan tot de sloop van de school en herontwikkeling van het terrein. De raadscommissie worstelt echter nog met het dilemma sloop of nieuwbouw en liet zich niet meteen overtuigen. De commissie pleitte voor een nader onderzoek naar het behoud of gedeeltelijke behoud van de school. Het college zegde toe dit onderzoek te uitvoeren.

Bron: Verslag Commissie Ruimtelijke Ordening, 20 en 26 maart 2007

 

 

Waar iemand gelukkig is, heeft een ander daarvoor gezorgd.
Engels Spreekwoord