Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Buurtwerkplan Tussenland/Oud Ede-West 1999

Op de laatste vergadering van het burgercomité van de Zeeheldenbuurt kreeg ik van Jan van der Meijden, van de Vereniging Eigenaren Zeeheldenbuurt het Buurtwerkplan uit 1999. Ik vind het altijd wel leuk om te kijken wat er een aantal jaren terug speelde in vergelijking met nu. Hierbij een paar zaken die opvallen.

Naam van de wijk: In 1999 wordt nog gesproken over "Tussenland/Oud Ede West"en nog niet over Ede-West als benaming voor het gehele gebied. Deze benaming is dus eigenlijk pas van de afgelopen paar jaar. Dat er nog wel wat gebeuren mag aan naamsbekendheid van de wijk Ede-West en de buurten bleek overigens ook uit de enquête die in november in de Zeeheldenbuurt is gehouden

Betrokkenheid van bewoners: Ten behoeve van het buurtplan hebben ook toen verschillende "buurtgesprekken"plaatsgevonden om de meningen van buurtbewoners te peilen. Uit deze gesprekken zijn diverse aanbevelingen gekomen die in het rapport zijn weergegeven, inclusief de reactie van de gemeente hierop. De (gescande) pagina's van uitkomsten van de buurtgesprekken heb ik als bijlage opgenomen en zijn ook wel aardig om door te lezen. Uit het document lijkt het erop dat ook in de volgende jaren de bedoeling om soortgelijke buurtwerkplannen te maken, in combinatie, maar het is mij niet gheel duidelijk of en hoe dat is gebeurd.

Onderhoud: in het plan staat een gedetailleerde beschrijving van het onderhoud. (welke activiteit, hoe vaak), iets wat op dit moment een stuk onduidelijker lijkt te zijn geworden, zie bijvoorbeeld het vegen van de straten in het najaar.

Verkeer: In het plan worden diverse reconstructieactiviteiten genoemd (zoals de inrichting als 30 km zone en de reconstructie van kruispunt Veenderweg/Telefoonweg). In het plan staat overigens ook dat "jaarlijks in overleg met de bewoners en de afdelingen binnen de gemeente geïnventariseerd wordt welke reconstructiewerkzaamheden in de verschillende buurten nodig of gewenst zijn", om hiermee de prioriteiten te bepalen binnen de beschikbare middelen.

Uit de uitkomsten van de buurtgesprekken bleken er ook toen al parkeerproblemen aan de Telefoonweg te zijn, maar men vond het niet nodig om actie te ondernemen in het kader van het invoeren van de 30km zone. Ook bij de Schuilplaats en het Marnix worden op dat moment parkeerproblemen ondervonden.

Jeugd: De problemen met jongeren werden ook in 1999 voren gebracht. In het plan is sprake van het zoeken naar een geschikte skatelocatie, die inmiddels aan de Bettekamp is gerealiseerd en daar voor omwonenden niet zonder problemen is. Rond het weekendoverlast werd met name het Beatrixplein genoemd. Volgens het rapport heeft de overlast van jongeren bij de politie "de hoogste prioriteit", maar ontbrak het helaas aan menskracht.

Stankoverlast: in het plan wordt ok gesproken over de stankoverlast aan de de Ruijterstraat van de NIZO en Vika. Volgens het rapport was de gemeente in overleg met de betrokken bedrijven "doende met het tegengaan van de stankoverlast". Dat het niet afdoende is geweest, bleek overigens dit jaar in de week voor Kerstmis.

Bijgaand dus nog de gescande pagina 9-12 van het rapport die de uitkomsten van de buurtgesprekken bevatten en de reactie van de gemeente daarop.

 

 

 

Wanneer je naar fouten kijkt, gebruik dan een spiegel, geen telescoop.
Yazid Ibrahim