Verslag shared space schouw

In het kader van het project Heriinrichting Zeeheldenbuurt heeft er op dinsdag 6 april 2021 een Shared Space Schouw plaatsgevonden, georganiseerd door de Ver. Zeeheldenbuurt i.s.m. het Kenniscentrum Shared Space. Bij "Shared Space" wordt de openbare ruimte ingericht als een gedeelde ruimte voor de gebruikers. 

Aan de schouw deden acht bewoners mee en keken samen met Henk Veenstra van het Kenniscentrum Shared Space naar diverse plekken in de buurt, om te zien hoe deze het beste ingericht zouden kunnen worden en wat het concept van shared space hiervoor zou kunenn betekenen. In het verslag zijn zo goed de suggesties en de daarbijbehorende argumenten van alle deelnemers (bewoners en deskundige) opgenomen, ter inspiratie en overdenking. De locaties die zijn bezocht zijn de locaties van de deelnemende bewoners. Enkele belangrijke algemene opmerkingen:

  • Inrichten van een straat is maatwerk. Belangrijk is dat bewoners zich er goed bij voelen. Bewoners, van een straat moeten nauw betrokken worden bij het ontwerp: samen tekenen. Dat geldt ook voor bedrijven en organisaties.
  • Vrijwel de gehele buurt kan gezien worden als vooral leefomgeving waarin de auto te gast is. Het accent moet op fietsers en voetgangers liggen, niet zoals nu op de automobilist die ruim baan krijgt waardoor ook vaak te snel wordt gereden. Zonder de buurt als woonerf te bestempelen zou de inrichting gericht moeten zijn op een maximumsnelheid van 15km per uur.
  • De inrichting van de buurt moet ook vooral gericht zijn op een mooie en leefbare buurt. Mooi maakt voorzichtig!
  • Om de snelheid van met name automobilisten te beperken is het nodig om te zorgen dat een hogere snelheid een onveilig gevoel geeft en als oncomfortabel wordt ervaren. Een onveilig gevoel geeft veilig rijgedrag!.

Zie verder het bijgaande verslag

Inspiratiesessie

Op 22 april om 20.00 is er een online inspiratiesessie over Shared Space in de Zeehelodenbuurt. Hierbij zullen Henk Veenstra van Kenniscentrum Shared Space als Thijs Brugman, verkeerskundige van de gemeente Ede aanwezig zijn om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Opgeven kan via het aanmeldformulier op www.ede.nl/zeeheldenbuurt.

Mer informatie over shared space op https://ede-west.nl/content/shared-space-de-zeeheldenbuurt