Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Resultaten buurtschouw 2019

Op zaterdag 19 oktober hebben we als buurtvereniging Zeeheldenbuurt weer een buurtschouw georganiseerd om de stand van zaken in de openbare ruimte op te nemen en knelpunten te inventariseren. De schouw wordt een keer per anderhalf jaar gedaan. Aan de schouw van dit jaar deden zeven bewoners mee In drie groepen zijn we de buurt door gelopen en hebben genoteerd wat wij tegenkwamen. In grote lijnen blijkt de buurt er redelijk netjes en verzorgd uit te zien. Het meubilair en de borden in de openbare ruimte vertonen weinig gebreken en er is dit keer weinig hondenpoep en zwerfafval waargenomen. Ook het aantal knelpunten is niet buitensporig. Wel zijn er een aantal straten met oudere trottoirs met veel onkruid tussen de tegels en zijn er plekken met gras / en of blad in de goot die voor verstopping kunnen zorgen.  Op enkele plekken na, is er nog weinig bladafval. Het meeste blad moet dan ook nog vallen.

Bijgaande rapportage is naar de gemeente verzonden. We zullen weer regelmatig contact hebben met wijkbeheerder Bart ter Steege om de stand van zaken door te praten.

Als er nog andere knelpunten zijn die niet in de lijst zijn  oopgenomen, hoor we het ook graag van bewoners. Direct zelf melden kan ook via het meldpunt beheer van de gemeente: https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/melding-of-klacht-openbare-ruimte/

Labels: 
Wie zijn bestemming kent, vindt de weg.
Lao Tse