Preventiegroep Zeeheldenbuurt, update

Sinds een aantal maanden is er in onze wijk een nieuwe Whatsappgroep opgezet onder de naam: “Preventie Groep Zeeheldenbuurt”. Binnen deze groep kunnen naast het melden van acute verdachte situaties, ook mededelingen worden gedaan van vermiste goederen en/of personen; gevonden voorwerpen; vermiste personen en dergelijke. Ook zal er een zgn “napraatgroep” worden opgericht waar er verder over zaken gediscussieerd kan worden. Zodat er niet te lang in de Preventie groep geappt zal gaan worden. Meer info hierover kan bij mij worden verkregen.

In de Whatsappgroep zitten momenteel 60 leden. Tevens zit het buurtpreventie team Ede ook in deze groep. Dit team heeft korte lijnen met politie Ede, Handhaving & Toezicht, Afdeling Veiligheid gemeente Ede, diverse wijkwerkers, buurtvaders etc. In de Preventie Groep Zeeheldenbuurt leest er daarom ook iemand van het buurtpreventie team mee om snel te kunnen reageren in geval van calamiteiten.

Iedereen woonachtig in de Zeeheldenbuurt Ede, met als doel de leefbaarheid en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan kan zich aanmelden via onderstaand emailadres. Om de groep zo “schoon en zuiver” mogelijk te houden dient er in de aanmelding ten minste je voor- en achternaam, mobiel telefoonnummer en adres vermeld te worden. We willen namelijk te allen tijde voorkomen dat er zich mensen in de groep aanmelden die andere bedoelingen hebben dan hetgeen hierboven beschreven. Bij twijfel wordt er contact met u opgenomen en anders wordt u gewoon toegevoegd aan de groep.

Op de toegangswegen van de Zeeheldenbuurt zijn op 17 juli 2023 Whatsapppreventie borden door de gemeente geplaatst, waarmee het voor een ieder duidelijk kan zijn dat er hier een actieve buurtpreventiegroep aanwezig is. Wanneer u verder nog vragen, opmerkingen, tips etc kwijt willen, ook graag op onderstaand emailadres. Preventiegroepzeeheldenbuurt@gmail.com

Ik hoop op een hoop aanmeldingen en een veilige buurt,

Bert Apperloo Kraatsweg 48