Verlening ANBI status


De Inspecteur van de Belastingdienst heeft Houtwerk Ede, via een beschikking, laten weten de ANBI-status te verlenen ingaande per 1 januari 2015.

Wij zijn dus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  

Giften voor Houtwerk Ede, zijn heden aftrekbaar bij de uw belastingaangifte.

Bankrekening Houtwerk Ede NL63 RABO 0137 5973 98