Uitnodiging Fotoproject - Oud en Nieuw 2012 -

Geachte buurtbewoner(ster) van Indische buurt,

Mijn naam is Hüseyin Özta? en vervul ruim drie jaar het vak jongerenopbouwwerker (jow) bij Welstede. Als jow ben ik bezig met de leefwereld van jongeren. Ik probeer jongeren te stimuleren, ondersteunen en activeren om mee te doen in de maatschappij. Binnen het project Soembaplein wil ik aan de hand van een foto tentoonstelling, het verloop van Oud & Nieuw activiteit procesmatig herkenbaar maken. De doelstelling hiervan is met behulp van gemaakte foto’s aan de buurtbewoners zichtbaar maken hoe een activiteit tot stand komt en een indruk geven over het verloop van de jaarwisseling.

De tentoonstelling vindt op 28 januari plaats en start om 13.30 uur op het Soembaplein. De officiële opening zal door de burgemeester verzorgt worden.

Programma ziet er als volgt eruit:
•    13.30 uur opening tentoonstelling;
•    13.45 uur toespraak;
•    14.00 uur mogelijkheid om foto´s te bezichtigen;
•    15.00 uur afsluiting.

Met deze brief hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben en verwacht u op 28 januari tegen te komen op het Soembaplein. Indien u vragen heeft kunt u telefonisch of via de e-mail contact opnemen, 06-45122270 / hoztas@welstede.nl.

Met vriendelijke groeten,

H. Özta?
Jongerenopbouwwerker Soembaplein