Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Ledenvergadering Ver. Zeeheldenbuurt op 10 oktober 19.30u

Log zeeheldenbuurtDe Vereniging Zeeheldenbuurt is beguin dit jaar omgezet van een Vereniging van Eigenaren naar een echte buurtvereniging met de leefbaarheid van de buurt als doel.
Alle bewoners van de Zeeheldenbuurt kunnen nu individueel lid worden. Er zijn inmiddels 67 leden.
Op woensdag 10 oktober om 19.30u is de eerste algemene ledenvergadering in de nieuwe setting. Deze vindt plaats in het Eigen Gebouw op Bettekamp 29.

Je van harte welkom. Als je nog geen lid bent, kun je je hier aanmelden. Je kunt dan tevens aangeven in welke onderwerpen je geinteresseerd bent. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

Agenda:

  1. Opening en mededelinge

  2. Notulen van de ALV van 1 mei. Zie bijgaand.

  3. Financiele rapportage 2017 en verslag kascommissie.

  4. Tussentijds verslag 2018 en planning en budget 2019.

  5. Rondvraag en sluiting formele deel.

De relevante stukken worden nog nagezonden.

In aansluiting op de formele vergadering zullen de nieuwe wijkbeheerder Bart ter Steege en de nieuwe wijkagent Gerben Algra aanwezig zijn om zich voor te stellen en vragen te beantwoorden.

Tot dan!

Date: 
woensdag, 10 oktober, 2018 - 19:30
Verdraagzaamheid is een kostbaar bezit van de mensheid. We zijn allemaal boordevol zwakheden en fouten. Laten we elkaar onze dwaasheden vergeven, dat is de eerste wet van de natuur.
Voltaire