Kruipruimte 5-kamerwoningen

Betonrot kruipruimte

Alle 5-kamerwoningen in de Klaphek hebben ermee te maken. De kruipruimten zijn vaak slecht geventileerd en de kwaliteit van het beton is matig. Woonstede heeft aan haar woningen inmiddels onderhoud gedaan (2020-2021). De meeste huurwoningen hebben zodoende meer ventilatieopeningen aan de voor- en achterkant van het huis. Daarnaast is er voorzien in een dikke laag piepschuimbolletjes (polystyreen) om te zorgen dat er niet zoveel vocht meer in de kruipruimte komt vanuit de grond en ter isolatie.

Woont u in een koopwoning, dan verdient het aanbeveling dat u eens polshoogte neemt onder uw huis. Zorg dat u alle maatregelen neemt die nodig zijn voor het goed (en hopelijk voor heel lang) oplossen van dit probleem.
Dat zijn:

  • goed ventileren
  • betonrot herstellen
  • betonrot voorkomen
  • water- en gasleidingen controleren
  • isoleren

Veel succes!

Op de foto: links een voorbeeld van betonrot, rechts roest op de gasleiding
Tags