Informatieavond op 14 december over de gewijzigde plannen ontwikkeling De Fabrieck


De VogelbuurtBewonersVereniging ontving onderstaande uitnodiging.

Graag willen wij die uitnodiging met alle geïnteresseerden delen. De genoemde wijzigingen zijn dermate afwijkend van de oorspronkelijke plannen dat wij denken dat het goed is om deze breed onder onze achterban bekend te maken.

Uitnodigingsbrief van de Gemeente Ede

Op het voormalig terrein van de voormalige Gasfabriek aan de Schaapsweg te Ede is in juni 2009 door Van Wijnen Projectontwikkeling gestart met de bouw van de woningen in de 1e fase van het plangebied.

De drive-inwoningen en een aantal van de vrijstaande woningen zijn gerealiseerd. Uit de verkoop van de vrijstaande woningen in de 2€ fase is gebleken dat er geen belangstelling voor deze woningen was. Reden waarom Van Wijnen Projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente heeft besloten om een aangepast plan te ontwikkelen.

Het aangepaste plan houdt in dat er 18 rijenwoningen verdeeld over 4 blokken komen in plaats van de vrijstaande woningen.

Om het aangepaste plan uit te kunnen voeren is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Bij deze bestemmingsplanherziening zal eveneens de bestemming van de monumentale panden worden gewijzigd om de hergebruiksmogelijkheden van deze panden te vergroten.

Van Wijnen Projectontwikkeling en de gemeente willen u graag informeren over de gewijzigde plannen, de gewijzigde bestemming voor de monumentale panden, het inrichtingsplan voor de openbare ruimte en de bestemmingsplanprocedure.

Graag nodig ik u uit om de informatiebijeenkomst op dinsdag 14 december 2010, aanvang 19.30 uur bij te wonen. De informatiebijeenkomst vindt plaats in het Buurtcentrum De Kolk, Schaapsweg 7a te Ede.

Deze brief is tevens verzonden aan de direct omwonenden van het gasfabrieksterrein en de bewoners van de nieuwbouwwoningen op het gasfabrieksterrein.