Bewonersavond Levend Landschap

Onderhouden van karakteristieke houtwallen, creëren van rust- en nestplaatsen voor dieren, onderzoek naar historische veldnamen, historische wandelverbinding herstellen, project bomen voor koeien, creëren van bloemenlint en natuureducatie voor jeugd. Dit zijn enkele ideeën aangedragen door bewoners uit Buurt Ede en Veldhuizen op de ideeënavond Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen op 26 februari jl. Op de uitwerkavond op woensdag 11 maart gaan we kijken hoe we deze en andere wensen naar concrete resultaten kunnen brengen. De bewonersavond begint
om 20.00 uur in Huis Kernhem aan de Kernhemseweg 7 in Ede. De inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur. Buurt Ede en Veldhuizen nodigt iedereen van harte uit. Ook bewoners die niet aan de ideeënavond deelnamen zijn van harte welkom om mee te denken.
Ede Centrum en Veldhuizen heeft een fraai buitengebied en kent een rijke geschiedenis. Om deze waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Buurt Ede en Veldhuizen in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en gemeente Ede het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Uitwerkavond op 11 maart
Tijdens de uitwerkavond bespreken we de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop in de grond te kunnen zetten? Wat kunnen bewoners zelf en waarbij is ondersteuning nodig? Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Energie bij bewoners voor de uitvoering van hun plannen is een voorwaarde voor succes. We gaan de ideeën per thema verder uitwerken. Op deze avond ontstaan vaak werkgroepjes, die met elkaar aan de slag gaan om een idee uit te voeren. Dus wilt u ideeën uitgevoerd zien? Help dan meedenken op de uitwerkavond!

Bent u niet in de gelegenheid om naar de bewonersavond op 11 maart te komen, maar wilt u wel met een idee aan de slag? Neem dan contact op met Martijn Grievink van Stichting
Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026-3537444 of via m.grievink@landschapsbeheergelderland.nl


Levend Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Ede en de Provincie Gelderland. Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl.

Tags