Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Zeeheldenbuurt

Vanaf februari van dit jaar worden ratten in de omgeving van de vijver waargenomen. Ondanks de bestrijdingsactie vanaf februari worden er nog steeds ratten waargenomen. Het probleem lost nog niet op.

Hoedjes

De belangrijkste activiteit van het Buurtcomite in het afgelopen half jaar is wel de organisatie van het buurtfeest op 14 juni geweest. Dit heeft een behoorlijk inspanning gevergd. Daarnaast zijn er evenwel nog diverse andere zaken uitgevoerd:

Video van de kindermiddag van het buurtfeest van de Zeeheldenbuurt gehouden op zaterdag 14 juni. Gemaakt door drive-in-discotheek Namec.

Op het buurtfeest van de Zeeheldenbuurt op 14 juni peilde het Buurtcomite ook de reacties van de aanwezigen. Deelnemers schreven op wat zij van de buurt vonden en gaven suggesties voor de toekomst.

Wat ik vind van mijn buurt:

  • Een leuke gezellige buurt met veel superleuke activiteiten!!!

 

Enkele weken geleden heeft het Buurtcomite Zeeheldenbuurt een aantal vragen gesteld aan stedenbouwkundige Annegreet van de Riet van de gemeente Ede. De vragen hadden betrekking op de taak van de stedenbouwkundige, op het bestemmingsplan van de buurt, op planschade, op veranderingen die je als bewoners mag aanbrengen aan huis en tuin en op de projecten in de Zeeheldenbuurt. Hieronder staan de vragen en de antwoorden.

Taak stedenbouwkundige en informatie voor bewoners

  • Wat is de taak van een stedenbouwkundige in het kader van de gemeente?

In het afgelopen half jaar is het Buurtcomité Zeeheldenbuurt weer regelmatig bij elkaar geweest. Helaas bleken in deze periode verschillende plannen en ideeën lastiger en langzamer te realiseren te zijn dan we hadden gedacht en gehoopt. Hieronder volgt een verslag. 

Onderhoud

Pagina's

Abonneren op Laatste berichten
Wanneer je naar fouten kijkt, gebruik dan een spiegel, geen telescoop.
Yazid Ibrahim

Agenda

Nieuwsbrief ontvangen?