Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Zeeheldenbuurt

maak omgeving groener

In een snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten en raken de levende systemen verstoord. Het aantal insecten is in de afgelopen decenia drastisch afgenomen en dreigt nog veel verder af te nemen met grote gevolgen voor vogels, maar ook voor het bestuiven van gewassen. De gemeente wil graag in het kader van dit project de buurt vergroenen en vriendelijker maken voor meer planten, vogels, insecten en andere diersoorten, zodat er bij elkaar een grotere verscheidenheid ontstaat.

Ook in Ede zien we de gevolgen van klimaatverandering. Extreme regenbuien zorgen soms voor veel water op straat en in de tuin. Ook ervaren we vaker periodes van hitte en droogte. Door soms kleine aanpassingen kunnen we er samen voor zorgen dat de omgeving leefbaar blijft. Bijvoorbeeld door het vergroenen van tuinen en het opvangen van regenwater in een groene omgeving. Regenwater verdwijnt zo niet in het riool, we beperken wateroverlast en de buurt is koeler op een hete zomerdag.

Banckertplein

De Zomaaravond op het Banckertplein op 31 juli was een nuttige en aangename bijeenkomst. met bij elkaar zo'n 30 volwassene en 30 kinderen, verspreid over middag en avond. Verschillende bewoners hebben daarbij interesse getoond om deel te nemen aan de meedenkgroepen die eind september worden gestart.

Hieronder een overzicht van de opmerkingen, vragen en suggestioes van bewoners.

 • Hergebruik b.v. tegels, stoepranden etc.
 • Mis het sociale aspect

 • Verkeerscirculatieplan

Het herinrichten van de straten geeft de mogelijkheid en noodzaak om hierover gezamenlijk en grondig na te denken zodat we er weer jaren mee vooruit moeten kunnen. Belangrijke aandachtspunten

 • de veiligheid en beperking snelheid

 • inritten, parkeren en plaatsing elektrische laadpalen

 • opstelplaatsen van kliko’s

 • straatmeubilair, lantaarnpalen en verkeersborden

 • bomen, boomspiegels en eventuele andere groenvoorzieningen.

 • straatbeeld (bv bloembakken en mozaiëktegels)

serviesgoed stippen

Van 15.30u-21.00 diverse activiteiten voor diverse leeftijden, inclusief buurtgesprekken over de herinrichting van de Zeeheldenbuurt.

jembe

Van 15.30u-21.00 diverse activiteiten voor diverse leeftijden, inclusief buurtgesprekken over de herinrichting van de Zeeheldenbuurt.

kindercaroussel

Van 15.30u-21.00 Spelen, creatief bezig zijn en praten over de herinrichting van de buurt met muziek, koffie, thee en frisdrank en wat lekkers.

Het Buurtcomité Zeeheldenbuurt bestaat uit de actieve kern van leden van de Ver. Zeeheldenbuurt. De vereniging beoogt de leefbaarheid van de buurt te bevorderen. Het gaat daarbij om alle bewoners, niet alleen de leden. Als buurtcomite proberen we er daarom voor te zorgen dat de belangen, vragen en zorgen van alle bewoners zo goed mogelijk worden verwoord naar en afgewogen worden door verantwoordelijke instanties. Dat staat in principe los van onze persoonlijke opvattingen over wat we als bewoners wenselijk vinden.

Voorlopige planning van het project Herinrichting Zeeheldenbuurt

 • 8 September 2020 – Digitale informatiebijeenkomst 

 • 10 oktober. het project is aanwezig in de buuirt om vragen te beantwoorden en informatie te geven. Meer informatie overt tij en locatie voilgt nog.

 • Bewoners kunnen zich daarna aan-melden voor meedenkgroepen.

 • Najaar 2020 - Samen aan de slag in meedenkgroepen op buurtniveau.

Witte de withstraat

In april 2020 hebben buurtbewoners een flyer en een brief ontvangen en heeft de gemeente bewoners gevraagd welke verbeteringen zij graag zien in de buurt. Deze vraag heeft veel reacties van bewoners opgeleverd. Punten die meerdere keren terugkomen zijn:

 • de verkeersveiligheid/maatregelen tegen hardrijdend verkeer;

Pagina's

Abonneren op Laatste berichten
Echte medemenselijkheid kan alleen in de concrete situatie getoond en beoefend worden.
Bernard Lievegoed

Nieuwsbrief ontvangen?