Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Vogelbuurt

Persbericht Somalische Groep  

16 januari 2012

Jongeren bij elkaar voor huiswerkbegeleiding en een zalenactiviteit.

Geachte buurtbewoner(ster) van Indische buurt,

Met ingang van 2012 verstrekt ACV (voorheen Afvalcombinatie De Vallei) geen papieren afvalkalender meer. Dit besluit is genomen, omdat er regelmatig tussentijdse wijzigingen zijn bij de inzameling. De nieuwe werkwijze maakt het mogelijk om voor iedereen de actuele informatie beschikbaar te stellen en te houden.


LeerWerkTeam Ede West zal vanaf 9 november elke woensdag een wekelijkse activiteit neerzetten in buurtcentrum de Kolk. De activiteiten zullen plaats vinden in de middag van 14.00 uur tot 16.00 uur en zijn bestemd voor alle jongeren uit de groepen 6, 7 en 8 van het basis onderwijs. 

 

De projectweek ‘Cultureel Erfgoed in en rond Ede’ zit er weer op. Tijdens deze projectweek kregen de leerlingen van de Vrije School een kijkje in het leven van de mens in vorige generaties.

Van 19 t/m 23 september gaan de kinderen van de Vrije School in Ede zich verdiepen in het cultureel erfgoed van onze omgeving. In deze projectweek krijgen de kinderen een kijkje in het leven van de mens in vorige generaties. Wat deden ze; wat hebben ze gemaakt en gebouwd; kortom, hoe hebben mens en dier  vroeger geleefd?

Het is bijna zover. Op 20 april wordt er voor het laatst les gegeven in het gebouw van de Groen van Prinsterer. De school verhuist naar de tijdelijke huisvesting aan de Korhoenlaan. Op de plaats waar de school nu staat wordt dan de brede school Ede West gebouwd.

Foto-expositie ‘Chrudim-reflecties’
van Salman Ezzammoury in de Kijkdoos

Na jarenlange voorbereiding door de gemeente Ede, Welstede en het CNS is het dan eindelijk zover:
de nieuwbouw van de Brede school Ede West gaat bijna van start!
In het nieuwe gebouw zullen een aantal voorzieningen samen komen.
Dat zijn:              CNS basisschool Groen van Prinsterer.
                           Peuterspeelzaal 't Onderdeurtje van Welstede. 
                           Een nieuw te starten buitenschoolse opvang van Welstede.

Pagina's

Abonneren op Laatste berichten
Briljante kansen zijn vaak knap vermomd als onoplosbare problemen.
Onbekend