Nieuwe banken op het weiland-park de Slijpkruik

<p>Initiatiefneemster Cathrien van der Waarde test de etagebank van timmerman Ton Koudijs op het weiland-park de Slijpkruik. De bank staat aan de rand van het voetbalveld. Het ontwerp is anders en speelser dan normale banken, omdat er op verschillende hoogten op gezeten kan worden. Een tweede bank komt aan de andere kant bij de bomenrand te staan te staan. Het is verder de bedoeling dat twee van dit type banken op het Banckertplein worden geplaatst. De banken zijn een eerste tastbaar resultaat van het wijkvisieproject Ede-West. </p>
<p>&nbsp;</p>