Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Ontslagen bij Buurtcentrum de Kolk

Vanwege een reorganisatie van het buurtwerk is Welstede van plan om twee buurtwerksters van Buurtcentrum de Kolk per 1 juli te ontslaan. Het gaat hierbij om Astrid Frieswijk en Renske Steffens, beide al jarenlang verbonden aan buurtcentrum de Kolk en daarmee  vertrouwde gezichten en steunpilaren van vele vrijwilligers en bezoekers van de Kolk.

De reorganisatie geldt overigens ook voor andere buurthuizen in Ede en Bennekom. In een brief aan vrijwilligers en vakkrachten motiveert Welstede het besluit met een verwijziging naar "ontwikkelingen in de maatschappij en de gemeente Ede in het bijzonder" die een andere organisatie van het werk vragen. De brief benoemt specifiek de bezuinigingen van de gemeente Ede op het welzijnswerk. De ontslagen zijn nodig om het aantal personeelsleden in het buurtwerk in overeenstemming met de subsidie te brengen.  De resterende buurtwerkers worden in een centraal team ondergebracht. Wat het een en ander betekent voor het werk van de vakkrachten en vrijwilligers binnen de buurtcentra zegt Welstede nog niet te kunnen overzien.

Naast de persoonlijke onzekerheid en het persoonlijke leed dat de ontslagen veroorzaken, komen de reorganisatie en de ontslagen voor Ede-West op een wel zeer ongelegen moment. Het wijkvisieproject is inmiddels zo ver dat nieuwe initiatieven worden geformuleerd waarbij de nodige ondersteuning van ervaren en vertrouwde buurtwerkers van groot belang zal zijn. Met de ontslagen verdwijnt er juist een belangrijk stuk kennis en ervaring met mensen, initiatieven en activiteiten in de wijk. Eenmaal verdwenen, zal het weer lang duren voordat deze kennis weer  is opgebouwd.
Het is dan ook zeer bevreemdend dat Welstede en de gemeente Ede geen andere oplossing hebben kunnen/willen vinden.

Toen God de man schiep, maakte Zij maar een grapje.
Yoko Ono