Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Dienstbaar in de kracht van de Heilige Geest

Dienstbaar in de Kracht van de Heilige Geest (DKHG) is een onderdeel van Jeugd met een Opdracht (JmeO) in Nederland, dat weer verbonden is aan Youth with a Mission (YWAM) International, een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie.
Vanuit ons kantoor in Ede organiseren wij diverse activiteiten:

Dienstbaar in de Kracht van de Heilige Geest (DKHG-)
* 5-daagse cursus-weken;
* 1- of 2-daagse seminars met diverse internationale sprekers.

Beide zijn erop gericht christenen te onderwijzen en te helpen in het verstaan van Gods stem, het leven vanuit Zijn kracht en het dienen van de eigen directe omgeving zoals Jezus deed.

Links op de pagina kunt u meer informatie vinden over de 5-daagse cursusweken die door Nederland worden gehouden. Daar staan ook enkele foto's met een impressie van de weken zoals we die al jarenlang organiseren. Verder vindt u ook informatie over de 2-daagse seminars die we 2 keer per jaar in Ede organiseren.
Natuurlijk ook onze contactinformatie, enkele studies van Bart Doornweerd, informatie over vlaggen-verkoop en een link naar de website van Stichting India Adoptie Plan, een stichting die lokale zendingswerkers in India, Nepal en Bangladesh ondersteunt.

Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het gedaan is.
Nelson Mandela

Nieuwsbrief ontvangen?