IBOR toets, voorbeeld natuurlijk vuil, schoonheidsgraad laag