Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Werkzaamheden aan de Molenstraat: start op 1 mei 2007

Wie gaat er uitvoeren?

De aannemer aan wie dit werk is aanbesteed is de firma Ravenhorst-Renswoude. Voor de gemeente Ede een nieuw gezicht maar voor veel andere opdrachtgevers en gemeenten al een oude bekende. In deze gemeenten, blijkt uit diverse referenties, is tot volle tevredenheid met de firma Ravenhorst gewerkt.

Het eerste overleg heeft inmiddels plaatsgevonden en de gemeente Ede heeft het volste vertrouwen dat ook in de Molenstraat een gedegen stuk werk zal worden gerealiseerd.

Wat gaat er gebeuren?

De Molenstraat gaat voorzien worden van vrijliggende fietspaden, vergelijkbaar met de oplossing op de Tooroplaan. Waar mogelijk aan de zuidzijde weer parkeerplaatsen, nieuwe bushalten en wat smallere trottoirs.

In het najaar worden nieuwe bomen aangepland. De huidige bomen zijn inmiddels grotendeels verdwenen. Toch wel schrikken zo'n kale straat!

In de maand april wordt u benaderd door de Hanselmangroep uit Arnhem. Dit bureau maakt in opdracht van de gemeente een vooropname van de erfscheidingen en gevels van de bebouwing langs de Molenstraat. Dit doen we om eventuele schades ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden in beeld te krijgen. Uiteraard worden bestaande schades buiten beschouwing gelaten bij eventuele claims. Van de vooropname krijgt u een kort rapport van Hanselman zodat u weet waar u aan toe bent.

Bij de start van de werkzaamheden worden er eerst verkeersomleidingen ingesteld. Al op de Klinkenbergerweg, op de Proosdijerveldweg en N224 wordt het verkeer geattendeerd op de afsluiting van de Molenstraat. Het verkeer wordt zoveel mogelijk via de N224 en de Veenderweg geleid.

Na afsluiting van (een gedeelte van) de Molenstraat, voor fasering zie later in deze brief, worden tijdelijk de lichtmasten verwijderd en de totale verharding uitgebroken. Al het asfalt wordt weggefreesd en de parkeerstrook en trottoirs opgebroken.

Daarna zal er een hoeveelheid zand uit de baan (cunet) gegraven en afgevoerd worden. Vervolgens worden er zo hier en daar, waar dat nodig is, nieuwe uitleggers op het riool aangebracht. Daarna wordt een nieuwe fundering bestaande uit een dikke laag gebroken puin aangebracht en verdicht. Op deze puinbaan worden de nieuwe betonbanden gesteld. In tussentijd worden de lichtmasten op de nieuwe plaats geplaatst. Dan wordt er nieuw asfalt aangebracht en de trottoirs gestraat. Het laatste volgt het aanbrengen van een nieuwe geluidreducerende asfalt deklaag.

Tijdsduur werkzaamheden

De Molenstraat, tussen de rotonde met de Telefoonweg en de bushalten bij de Proosdijerveldweg, wordt tussen mei en half oktober aangepakt. Gezien de omvang van de werkzaamheden is het onmogelijk om de hele Molenstraat in één keer aan te pakken. Dat zou voor de uitvoering van het werk, voor de aanliggende bedrijven, de hulpdiensten en het verkeer onacceptabel zijn.

Het werk wordt daarom geknipt in vier fasen (zie bijgaande overzicht):

  • De eerste fase A start op 1 mei en moet ca. 1 juni weer begaanbaar zijn (5 weken). Deze fase betreft het gedeelte tussen de rotonde met de Telefoonweg en het brandstofverkooppunt van Boostra.
  • De tweede fase B betreft het gedeelte vanaf Boostra tot aan de Schaapsweg. Dit gedeelte wordt uitgevoerd tussen 4 juni en 20 juli (7 weken).

Na deze twee fasen wordt hierin de asfaltdeklaag aangebracht. De Molenstraat wordt vervolgens van 20 juli tot 27 augustus tijdelijk weer volledig opgesteld voor alle verkeer.

  • De aannemer gaat nu genieten van vakantie om na de heideweek weer terug te komen voor de laatste twee fasen (5 weken).
  • de derde fase D+E betreft de noordelijke rijstrook van de Molenstraat tussen de Schaapsweg en de bushalte nabij de Proosdijerveldweg. Dit gedeelte wordt uitgevoerd tussen 27 augustus en 14 september (3 weken).
  • de vierde fase C+F betreft een stukje van de Schaapsweg en de zuidelijke rijstrook van de Molenstraat tussen de Schaapsweg en de bushalte nabij de Proosdijerveldweg. Dit laatste gedeelte wordt uitgevoerd tussen 17 september en 19 oktober (5 weken) In deze laatste week wordt de asfaltdeklaag in fase 3 en 4 aangebracht. Hierna moet de aannemer alleen nog het werkterrein en de verkeersomleidingen opruimen.

Fasering en omleidingFasering en omleiding

Bereikbaarheid aanliggende woningen en bedrijven

Bij aanvang van de werkzaamheden worden er verkeersomleidingen ingesteld. Al op de Klinkenbergerweg, op de Proosdijerveldweg en op de N224 wordt het verkeer geattendeerd op de afsluiting van de Molenstraat.

Voor het doorgaande verkeer wordt er gedurende alle fasen van het werk een omleidingsroute ingesteld via de N224 en de Veenderweg-Schaapsweg (fase A en B) of Veenderweg-Proosdijerveldweg (fase DE/CF) .

Tijdens de uitvoering van fase A en B zijn de fasen DE en CF gewoon te gebruiken. Na de bouwvakantie blijven de fasen A en B open voor het bestemmingsverkeer.

Onze ervaring is dat het in het begin even chaotisch zal zijn maar het verkeer snel een nieuwe route vindt.

Wegomleidingen worden door middel van tekst- en verkeersborden aangegeven.

Het bestemmingsverkeer naar de Molenstraat moet in de aansluitende straten en/of de achterliggende buurt een parkeerplekje vinden. Het is onverantwoord om tijdens het werk autoverkeer toe te laten, vanwege de veiligheid voor het verkeer, maar ook de veiligheid van de wegwerkers. Ik ben genoodzaakt u aan te geven dat het volledig uw eigen risico is met uw auto het werkterrein op te rijden.

Wanneer de trottoirs zijn opgebroken zijn de aanliggende woningen slechts te voet bereikbaar. Hiertoe worden voorzieningen getroffen.

Aanbieden huisvuil

Het aanbieden van huisvuil kunt u doen op de gebruikelijke ophaaldag aan de zuidzijde van de Molenstraat bij de dichtsbijzijnde zijwegen. Voor de bedrijven geldt dit ook. Hierdoor wijzigt het inzamelschema voor u niet.

De aannemer is geïnstrueerd om u zo nodig te helpen met het aanbieden van uw huisvuilcontainer.

Parkeren

Parkeren zal in de achterliggende straten moeten gebeuren, hiervandaan kunt u te voet uw woning/bedrijf bereiken. De aannemer stelt alles in het werk om de overlast voor u tot een minimum te beperken. Ik verzoek u in de zijstraten uw auto zodanig te parkeren dat de vuilnisauto en bevoorradend verkeer kan passeren.

Indien u slecht ter been bent kunt u contact opnemen met de opzichter, dan bespreekt hij met u of we eventueel aanvullende maatregelen kunnen treffen of dat de aannemer u behulpzaam kan zijn.

 

Nutsbedrijven:

In opdracht van de gemeente worden door Dynamicom de lichtmasten vervangen door nieuwe. Tussen het moment van verwijderen en opnieuw aanbrengen is er geen straatverlichting aanwezig. De nutsbedrijven verrichten verder geen werkzaamheden. Indien dat toch nodig blijkt, wordt u tijdig op de hoogte gesteld als dit voor u consequenties mocht hebben.

Voor nadere inlichtingen omtrent de uitvoering kunt u ook contact opnemen met de opzichter, de heer J.M. Mulder. Hij is bereikbaar op tel. nummer 06-53332439.

Van 28 april tot 6 mei en 27 mei tot 3 juni heeft de heer Mulder vakantie. Hij wordt dan vervangen door de heer Reijer Groeneveld (06-53366755). Gezien de voor hem grote drukte verzoek ik u in die tijd het bellen tot een uiterst minimum te beperken.

 

J.H. van Duin,

Projectrealisator

Moed om te twijfelen heb ik, geloof ik, aan alles. Ik heb moed om te strijden, geloof ik, tegen alles. Maar ik heb niet de moed om iets te bezitten, iets in eigendom te hebben.
Soren Kierkegaard

Nieuwsbrief ontvangen?