Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Bijzondere archeologische vondsten Frankeneng en Kernhem

Op twee plaatsen in Ede zijn archeologische sporen gevonden uit de middensteentijd. Vondsten uit de periode vanaf zo'n 7500 jaar voor Christus zijn zeldzaam in de wijde regio.

Een gebied van een halve hectare aan de Pascalstraat op het bedrijventerrein Frankeneng is al uitgebreid bestudeerd. Op de grond waar de sporen zijn ontdekt, is nieuwbouw gepland van een medisch centrum.

De tweede vindplaats ligt in Kernhem-West, waar volgens plan komend jaar de bouw van 1900 huizen begint.

Archeoloog Suzanne van der Aa, in dienst van de gemeente Ede, spreekt van 'een zeldzame combinate'. Volgens haar zijn in Ede wel eerder sporen uit de middensteentijd (mesolithicum) gevonden, maar zijn die nooit gericht onderzocht.

De vindplaats aan de Pascalstraat ligt in een archeologisch rijk gebied. In de omgeving werden in het verleden al meer bijzondere, maar recenter vondsten gedaan. Daaronder een Veluwse klokbeker die wordt gedateerd op 2000 voor Christus.

De halve hectare aan de Pascalstraat biedt volgens het uitgebreide vooronderzoek een rijk scala aan sporen. Die beginnen bij het mesolithicum en lopen door tot de middeleeuwen. De gemeente begint binnenkort met een twee weken durend onderzoek, waarbij het hele terrein wordt ontleed.

Volgens Van der Aa zijn de vondsten 'zeer vluchtig'. Sporen van vuursteen, vrij gebruikelijk bij deze periode, zijn bijvoorbeeld niet aangetroffen. Voordeel voor het gemeentebestuur is dat de kosten van het onderzoek hierdoor beperkt blijven tot vijftigduizend euro. Zoeken naar vuursteensporen is veel prijziger en zou de kosten van het project tot een miljoen euro doen oplopen

Bron: De Gelderlander

Er bestaat geen groter ongeluk dan nooit genoeg te krijgen
kalenjin (Kenya)