Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Koop- en samenwerkingsovereenkomst gasfabrieksterrein rond

De gemeente heeft een koop- en samenwerkingsovereenkomst afgerond voor het gasfabrieksterrein aan de Schaapsweg. De overeenkomst wordt mede ondertekend door NUON, als eigenaar van het grootste gedeelte van het terrein, door Van Wijnen Projectontwikkeling Oost als ontwikkelaar van het terrein en door Verhoeve Milieu, die het terrein eerst gaat saneren. Met de overeenkomst wordt een grote stap vooruit gezet in de richting van een nieuwe woonlocatie in het centrum van Ede, voorzien van een groene zone en een nieuw aan te leggen fietsroute tussen de Telefoonweg en de Schaapsweg.

Gasfabriek
Aan de Schaapsweg in Ede staat een voormalige gasfabriek met een oppervlakte van bijna 18.000 m2. Hiervan is het grootste deel, bijna 16.000 m2, eigendom van NUON. Het resterende deel is eigendom van de gemeente Ede. Het terrein van de voormalige gasfabriek wordt opnieuw ontwikkeld. Hiervoor is vorig jaar een stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit plan gaat uit van 2 bouwblokken met in totaal 16 eengezinswoningen en 21 vrijstaande woningen. Verder worden de aanwezige monumentale panden gerestaureerd en hergebruikt als woning (10 appartementen en 1 vrijstaande woning) en kantoor. Langs het spoor komt volgens het plan een groene zone met onder meer een trapveld en een jeu de boule baan. Voor fietsers wordt een fietsroute aangelegd, om de bereikbaarheid van Ede-Centrum te vergroten.

Sanering
Voordat het zover is moet het terrein eerst nog gesaneerd worden om het geschikt te maken voor grondgebonden woningen. Dit betekent dat over het terrein genomen de bovenste meter grond wordt afgegraven en vervangen door schone grond. Hier en daar zullen ook plekken gevonden worden met verontreinigingen die nog dieper in de grond zitten; ook deze worden afgegraven en vervangen. Alle verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een grondreiniger. De verontreiniging in het grondwater wordt gesaneerd door het water op te pompen en te zuiveren. De sanering wordt uitgevoerd door Verhoeve Milieu. Dit bedrijf zal voor het saneringsplan goedkeuring aanvragen bij de provincie.

Subsidie
Aan de provincie is ook een subsidie gevraagd om de kosten van de sanering te dekken. Hier is nog geen besluit over genomen; eerst moet het saneringsplan goedgekeurd worden en moet er bovendien een vastgesteld gemeentelijk bestemmingsplan op tafel liggen. Dit bestemmingsplan is nu in de maak. De gemeente verwacht het ontwerp bestemmingsplan voor de zomervakantie ter inzage te kunnen leggen. Het saneringsplan zal volgens planning eind 2007 van een goedkeuring zijn voorzien. Aan de provincie wordt een verzoek gedaan de subsidie op te nemen in de begroting van 2008. Na instemming met dit verzoek kunnen de betrokken partijen de koop- en samenwerkingsovereenkomst daadwerkelijk gaan tekenen.

Brom: Gemeente Ede 

Er zijn slechts twee problemen: of er is iets wat we niet willen, of we willen iets wat er niet is.
Alexander Smit