Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Gemeente Ede wil integraal wijkbeheer nog beter inzetten

Het college hecht grote waarde aan het Integraal WijkBeheer (IWB) en probeert steeds te kijken naar verbeteringen. Daarom gaan de wijkbeheerders straks nog meer pro-actief werken. Daarnaast moeten de bij het wijkbeheer betrokken organisaties meer bewust worden van de effecten van hun beleid op de leefbaarheid in de wijken. Zodat de wijkbeheerders beter geinformeerd zijn en sneller betrokken worden bij zaken die spelen.

Bij het IWB werken de gemeente, maatschappelijke organisaties en bewoners samen aan de leefbaarheid in de wijken. Deze samenwerking krijgt vorm in zogeheten wijkteams en bestaat al geruime tijd. Onder de titel ‘de deur open' heeft de gemeente vandaag de kaders vastgesteld voor het IWB in de komende periode tot 2010.

Als onderdeel hiervan gaan de wijkteams per wijk een lijst opstellen met activiteiten die op de wijk afkomen. Deze lijst wordt afgestemd op initiatieven van burgers en de beleidsontwikkelingen van de betrokken organisaties, zodat zaken parallel lopen aan elkaar. Tot slot komt er meer aandacht dan voorheen voor sociale vraagstukken in de wijk. In de praktijk blijkt dit aspect een grote rol te spelen.

Bron: persbericht gemeente Ede

Als je geen ster aan de hemel kunt zijn, wees dan een lampje in je huis.
Chinees Spreekwoord