Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Het Harmsen van der Vliet-Ameshoff Fonds: Subsidie voor projecten 'maatschappelijk welzijn'

Sinds het jaar 2002 is de Stichting "Het Harmsen van der Vliet-Ameshoff Fonds" actief. Het fonds wil de belangen van burgers in Ede bevorderen door culturele, sociale, maatschappelijke, sportieve en recreatieve activiteiten te ondersteunen of te organiseren. Elk jaar komt een maatschappelijke sector aan de beurt. In het jaar 2007 kunnen aanvragen om subsidie worden ingediend voor projecten of activiteiten die passen binnen het thema 'maatschappelijk welzijn'

Onder het thema van 2007 passen onder andere projecten, initiatieven en activiteiten in de sociaal-maatschappelijke sfeer. Hierbij moet worden gedacht aan initiatieven gericht op het verbeteren van de saamhorigheid, samenwerking en leefomstandigheden van mensen. Er wordt geen subsidie verleend wanneer de aanvragen vallen onder de reikwijdte of doelstelling van bestaande wetten of voorzieningen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met november 2007.

Criteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen gelden criteria. Alleen verenigingen en organisaties uit Ede die een rechtspersoonlijkheid hebben, kunnen aanvragen voor financiële ondersteuning indienen. Daarnaast moet de activiteit gericht zijn op de inwoners van het dorp Ede en moet de activiteit bijdragen aan het bevorderen van participatie en betrokkenheid. Bovendien wordt slechts subsidie verleend wanneer de activiteit niet uit eigen middelen kan worden gefinancieerd.

Nalatenschap

Het fonds is gevormd uit de nalatenschap van een inwoner van Ede, mevrouw Anna Cornelia Albertina Ameshoff, die in 1993 als weduwe van de heer Jacob Harmsen van der Vliet op 80-jarige leeftijd overleed. Op grond van haar testament heeft zij haar vermogen in het belang van alle burgers in het dorp Ede via de gemeente nagelaten aan de Stichting Het Harmsen van der Vliet-Ameshoff Fonds. Het stichtingsbestuur, benoemd door het college van burgemeester en wethouders van Ede, bestaat uit voorzitter P.B.M. Bolwerk, secretaris mr. J.J.M. Berkvens, penningmeester L. Peereboom en bestuurslid J. Geels.

Meer informatie

www.hvacultuurfonds.nl

Als klap op de vuurpijl
Nederlands Spreekwoord

Agenda

27/10/2021 - 19:30 Mozaieken in het Eigen Gebouw
01/11/2021 - 19:30 Gevelstenenworkshop
08/11/2021 - 19:30 Gevelstenenworkshop