Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

In het kader van het wijkontwikkelingsproject EDE-West vond op 31 oktober een bijeenkomst plaats in "Ons eigen Honk" aan de Begonialaan.

Meer lezen

Bezoek B&W aan Ede-West: 17 oktober 2006Op dinsdagmiddag 17 oktober 2006 heeft het college Ede-West bezocht. Het bezoek is voorbereid door Astrid Frieswijk, Willem Bekken en ondergetekende.

Meer lezen

1980

  • 15 okt Chauffeurs schijven brief naar de Minister over de parkeerproblemen in de kern van Ede

1981

  • 06 okt Nieuwbouw Pravo aan de Jachtlaan
  • 07 okt Parkeerterrein Brouwerstraat is krankzinnig duur
  • 07 okt Vereniging "De Postduif" bestaat 60 jaar

1985

  • 30 Okt Den Appelenburg blijft staan. De 6 zilverlinden niet

1987

Meer lezen

Sinds mei 2006 is de VBV opgericht met de doelstelling om de leefbaarheid van de Vogelbuurt te vergroten. Daarbij wordt gedacht aan:

  • Verbeteren infrastructuur (veranderingen, verkeersvoorzieningen, openbaar groen)
  • Verbetering voorzieningenniveau (scholen, opvang, buurtcentrum, wijkcentrum)
  • Verbetering sociale omgeving (contact, sport en spel, minder overlast)

Meer lezen

Op dinsdagmiddag 17/10/06 werd een deel van Ede West, m.n.de lokaties oude gasfabriek, Soembaplein en Heidebloempjebezocht door het college van B en W, e.e.a. volgens eerder gemaakte afspraak. Wijkteam van Ede West was hierbij aanwezig, evenals bewoners, die op de respectievelijke lokaties een gesprek konden voeren met het college. Het was een leerzame middag, m.n. voor het college, die van nabij de "hotspots" konden aanschouwen.

Meer lezen

Aan de telefoonweg op nummer 73 was in de zestiger jaren de groente- en fruitzaak van de familie Breedveld gevestigd.

Telefoonweg 73: Groente en Fruitzaak van Breedveld in het jaar 1960 aan de Telefoonweg 73Telefoonweg 73, jaar 1960

Meer lezen

De verenigingen die gebruik maken van het SOMA gebouw aan de Verlengde Maanderweg hebben van dhr Elferink, directeur van Welstede een brief ontvangen waarin aangegeven staat dat per 1 januari 2008 de huur van de SOMA-ruimte wordt opgezegd. Diverse verenigingen hebben veel spullen in de grote hal staan waarvoor zij nu een andere locatie moeten zien te vinden. In de brief biedt Welstede geen vervangende ruimte.

De gedupeerde verenigingen zijn:

Meer lezen

Enkele foto's van het Beatrixpark in de jaren 90.

Beatrixpark: Beatrixpark 1991

Beatrixpark 1991

 

Meer lezen

Op zaterdagmiddag 16 september was de militaire parade van voertuigen in verband met het 100 jaar garnizoen Ede. Op de hoek Stationsweg-Breelaan werd het defile afgenomen. In diverse bochten was er zand neer gegooid voor de bescherming van het wegdek tegen de rupsvoertuigen
Het was een mooie stoet voertuigen die tijdens de parade door Ede trok.

Meer lezen

Zaterdag 16 september werd de operatie Market Garden van 1944 herdacht op de Ginkelse Heide. Er sprongen ongeveer 200 para's. Verder deden ook nog eens 5 veteranen in een tandemsprong mee. Er werd gesprongen uit een Dakota, een Hercules, een Fokker en een Dornier.

Meer lezen

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Verwarring is de poort naar nieuw begrip
Richard Bandler