Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Binnenkort start de firma Vaarkamp, in opdracht van de gemeente Ede, met het vervangen van de wegbeplanting aan de Veldhuizerweg en de Noël Bakerstate.

Veldhuizerweg

De bomen (Essen) veroorzaken veel overlast voor zowel omwonenden als de gemeente. De wortels groeien in de riolering en het trottoir en asfalt wordt op veel plaatsen door de wortels opgedrukt. De Essen worden zo spoedig mogelijk vervangen door Amberbomen.

Meer lezen

OPROEP:

Buurtcentrum De Kolk, al 20 jaar actief in Ede-West, is op zoek naar oud-vrijwiligers

In 1986 is buurtcentrum De Kolk begonnen in het gebouw aan de Schaapsweg 7a. Daar zit De Kolk nog steeds hoewel er de laatste jaren sprake is van een nieuw gebouw samen met andere wijkpartners in Ede-West.

Om het 20 jarig bestaan te vieren komt er op zaterdag 16 december een groot feest waarvoor vrijwilligers, personeel, wijkcommisssies en het wijkteam worden uitgenodigd. Ook worden oud personeel en oud vrijwilligers uitgenodigd.

Meer lezen

Onder het motto "Stem voor de Buurt" houdt het buurtcomité van de Zeeheldenbuurt tijdens de verkiezingen van a.s. woensdag 22 november een meningspeiling over de leefbaarheid van de buurt. De meningspeiling vindt plaats bij de stembureaus. De Zeeheldenbuurt is volgens het buurtcomite een prettige buurt om in te wonen, ruim opgezet, met veel groen en variatie in de huizen. Maar ook in een prettige buurt is wel het een en ander te verbeteren. In het kader van het project Integraal Wijkbeheer zijn daarvoor door de gemeente middelen beschikbaar gesteld.

Meer lezen

Renovatie Edese Kuil na "Friends on Ice" - Dinsdag, 14 november 2006 - EDE - De renovatie van het Openluchttheater in Ede laat enkele maanden op zich wachten. Pas na het traditionele ijsfeest Friends on Ice begint het werk. 

Het Openluchttheater van Ede is sinds dit jaar een Rijksmonument. Inmiddels is een monumentenvergunning binnen; een bouwvergunning is in voorbereiding.

Lees verder 

Meer lezen

In het kader van het wijkontwikkelingsproject EDE-West vond op 31 oktober een bijeenkomst plaats in "Ons eigen Honk" aan de Begonialaan.

Meer lezen

Bezoek B&W aan Ede-West: 17 oktober 2006Op dinsdagmiddag 17 oktober 2006 heeft het college Ede-West bezocht. Het bezoek is voorbereid door Astrid Frieswijk, Willem Bekken en ondergetekende.

Meer lezen

1980

  • 15 okt Chauffeurs schijven brief naar de Minister over de parkeerproblemen in de kern van Ede

1981

  • 06 okt Nieuwbouw Pravo aan de Jachtlaan
  • 07 okt Parkeerterrein Brouwerstraat is krankzinnig duur
  • 07 okt Vereniging "De Postduif" bestaat 60 jaar

1985

  • 30 Okt Den Appelenburg blijft staan. De 6 zilverlinden niet

1987

Meer lezen

Sinds mei 2006 is de VBV opgericht met de doelstelling om de leefbaarheid van de Vogelbuurt te vergroten. Daarbij wordt gedacht aan:

  • Verbeteren infrastructuur (veranderingen, verkeersvoorzieningen, openbaar groen)
  • Verbetering voorzieningenniveau (scholen, opvang, buurtcentrum, wijkcentrum)
  • Verbetering sociale omgeving (contact, sport en spel, minder overlast)

Meer lezen

Op dinsdagmiddag 17/10/06 werd een deel van Ede West, m.n.de lokaties oude gasfabriek, Soembaplein en Heidebloempjebezocht door het college van B en W, e.e.a. volgens eerder gemaakte afspraak. Wijkteam van Ede West was hierbij aanwezig, evenals bewoners, die op de respectievelijke lokaties een gesprek konden voeren met het college. Het was een leerzame middag, m.n. voor het college, die van nabij de "hotspots" konden aanschouwen.

Meer lezen

Aan de telefoonweg op nummer 73 was in de zestiger jaren de groente- en fruitzaak van de familie Breedveld gevestigd.

Telefoonweg 73: Groente en Fruitzaak van Breedveld in het jaar 1960 aan de Telefoonweg 73Telefoonweg 73, jaar 1960

Meer lezen

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Honger eet door stenen muren
Nederlands Spreekwoord