Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Uit het gesprek van de directeur van Welstede de heer Elferink met een afvaardiging van de verenigingen die van het SOMA terrein gebruik maken, blijkt dat Welstede graag het concept van de gezamenlijk huisvesting van verenigingen ook na de noodgedwongen verhuizing wil handhaven. Het blijkt dat dit het contact stimuleert en gezamenlijke activiteiten zoals Soma-aktief in de Heideweek.

Meer lezen

Op de vergadering van maandagavond 11 december zijn in het buurtcomite Zeeheldenbuurt de resultaten besproken van de enquete die tijdens de tweedekamer verkiezingen gehouden is onder de bewoners. Een zeer duidelijke prioriteit om op korte termijn mee aan de slag te gaan zijn de speelvoorzieningen voor kinderen en dan met name aan de oostkant van de buurt in de omgeving van de Concordialaan, Amsterdamseweg en Buitenzorglaan.

Meer lezen

Wandelaars op de Doolhoflaan konden afgelopen week nadrukkelijk ruiken dat de NIZO (Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek) aan zeer praktisch onderzoek doet. Er hing een zeer penetrante stank die overduidelijk van de NIZO afkomstig was.

Meer lezen

Op 8 november is er een inloopavond geweest over de herinrichting van de Molenstraat tussen de Telefoonweg en de Proosdijerveldweg.

Tijdens deze avond is een ontwerptekening getoond waarop schriftelijke reacties zijn gegeven. Aan de hand van deze reacties is het ontwerp op diverse plaatsen aangepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Meer lezen

Binnenkort start de firma Bruil, in opdracht van de gemeente Ede, met de werkzaamheden aan het Buitenzorgpad. Vanwege de slechte staat van het fietspad, worden de tegels vervangen door asfalt. Het Buitenzorgpad ligt in de Zeeheldenbuurt tegen de spoorlijn aan. Het loopt van de Bettekamp naar de Amsterdamseweg.

De voorbereidende werkzaamheden starten in de week van maandag 11 december. De totale werkzaamheden gaan ongeveer twee weken in beslag nemen. Dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Overlast

Meer lezen

Afgelopen dinsdag 30 januari is het rapport van de buurtenquete Zeeheldenbuurt "Een fijne buurt, maar niet af!" besproken in het overleg tussen tussen een delegatie van het buurtcomite Zeeheldenbuurt met wethouder Peter van 't Hoog en de betrokken ambtenaren Monique Rohde (verkeer) en Paul Zoeteman (wijkbeheer). Aan de kant van de gemeente bestaat er grote waardering voor het rapport en de inzet van het comite. In het gesprek zijn er vooral proces afspraken gemaakt om te zorgen dat de conclusies uit het rapport verder handen en voeten krijgen.

Meer lezen

Binnenkort start de firma Vaarkamp, in opdracht van de gemeente Ede, met het vervangen van de wegbeplanting aan de Veldhuizerweg en de Noël Bakerstate.

Veldhuizerweg

De bomen (Essen) veroorzaken veel overlast voor zowel omwonenden als de gemeente. De wortels groeien in de riolering en het trottoir en asfalt wordt op veel plaatsen door de wortels opgedrukt. De Essen worden zo spoedig mogelijk vervangen door Amberbomen.

Meer lezen

OPROEP:

Buurtcentrum De Kolk, al 20 jaar actief in Ede-West, is op zoek naar oud-vrijwiligers

In 1986 is buurtcentrum De Kolk begonnen in het gebouw aan de Schaapsweg 7a. Daar zit De Kolk nog steeds hoewel er de laatste jaren sprake is van een nieuw gebouw samen met andere wijkpartners in Ede-West.

Om het 20 jarig bestaan te vieren komt er op zaterdag 16 december een groot feest waarvoor vrijwilligers, personeel, wijkcommisssies en het wijkteam worden uitgenodigd. Ook worden oud personeel en oud vrijwilligers uitgenodigd.

Meer lezen

Onder het motto "Stem voor de Buurt" houdt het buurtcomité van de Zeeheldenbuurt tijdens de verkiezingen van a.s. woensdag 22 november een meningspeiling over de leefbaarheid van de buurt. De meningspeiling vindt plaats bij de stembureaus. De Zeeheldenbuurt is volgens het buurtcomite een prettige buurt om in te wonen, ruim opgezet, met veel groen en variatie in de huizen. Maar ook in een prettige buurt is wel het een en ander te verbeteren. In het kader van het project Integraal Wijkbeheer zijn daarvoor door de gemeente middelen beschikbaar gesteld.

Meer lezen

Renovatie Edese Kuil na "Friends on Ice" - Dinsdag, 14 november 2006 - EDE - De renovatie van het Openluchttheater in Ede laat enkele maanden op zich wachten. Pas na het traditionele ijsfeest Friends on Ice begint het werk. 

Het Openluchttheater van Ede is sinds dit jaar een Rijksmonument. Inmiddels is een monumentenvergunning binnen; een bouwvergunning is in voorbereiding.

Lees verder 

Meer lezen

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Wie zijn plicht ziet en hem niet vervult, is een lafaard
Confucius, 551-487 v. Chr.