Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is de rups van een nachtvlinder die in Nederland rond 2004 vooral in Noord-Brabant en Limburg, en soms in Gelderland weer voorkomt. In Vlaanderen komt de rups overal voor. In Nederland zijn de rupsen behoorlijk in opmars en worden ook op diverse plaatsen in Gelderland gesignaleerd.

Meer lezen

De heer Willem Nijssen is aangesteld als vervangende projectleider voor de de projecten in het kader van het integraal wijkbeheer in Ede-West. Hij vervangt Ellen Knippenborg die al geruime tijd zieke is. Willen Nijssen zal de projecten tot en met de realisatie begeleiden. Willem Nijssen is een ervaren senior opbouwwerker en heeft vele soortgelijke projecten gerealiseerd.

Meer lezen

De gemeente Ede heeft plannen ontwikkeld voor het gebied tussen het Oude Kerkplein, de Boogstraat, de Achterdoelen en de Grotestraat. Het gaat om het voormalige Groenwoudtpand, en de panden van de Hema en de Rabobank.

De gemeente ziet graag in dit hele gebied nieuwbouw verschijnen. Op de begane grond is plaats voor winkels met daarboven appartementen. Parkeren vindt ondergronds plaats.

Meer lezen

50+ biljart op De Kolk

 

Op de donderdag wordt er door een aantal mannen recreatief gebiljart. Tussen 13.30 en 16.30 uur wordt er gespeeld. Deze mannen zoeken versterking. Heeft u op donderdag tijd en u vindt een biljartje leggen leuk meldt u dan aan op het buurtcentrum aan de Schaapsweg 7a, tel. 612022 of loop eens binnen. De kosten zijn inclusief koffie/ thee 7 euro per maand. Biljartkeus zijn aanwezig.

Meer lezen

IMG_0372
Na een lange tijd geen speelvoorziening in de Indische buurt gehad te hebben, was het 23 mei eindelijk zover.

Meer lezen

Vanaf heden is het schoolplein van de Stadhouder Willem III school buiten schooltijden geopend voor kinderen tot en met 12 jaar.
De openingstijden zijn:
- 1 nov - 30 maart: maandag tot en met vrijdag van 15.30 - 18.00 uur
- 1 apr - 31 okt: maandat tot en met vrijdag van 15.30 - 20.00 uur
- op zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
- tijdens schoolvakanties open vanaf 10.00 uur
- op zon- en christelijke feestdagen gesloten.

Meer lezen

Werk nieuwe AK exposanten

Terwijl andere jaren hooguit vier of vijf studenten afstuderen als beeldend kunstenaar, zijn het er nu maar liefst negen!

Deze negen mensen illustreren het karakter van de opleiding:

Meer lezen

Het Gelriaterrein aan de Maanderweg in Ede-Centrum ligt al jaren braak, wachtend op een herontwikkeling. Voor het terrein zijn plannen in de maak voor de bouw van winkels, appartementen en een parkeergarage. Het terrein is echter verontreinigd door een chemische wasserij die hier vroeger gevestigd was. Het gaat hierbij om bodem- en grondwaterverontreiniging met tetrachlooretheen. Voordat de herontwikkeling van start kan, moet het terrein dus eerst gesaneerd worden.

Meer lezen

In het Beatrixpark aan de Willem de Zwijgerlaan wordt gebouwd aan een eerstelijnscentrum. Woensdag vond de officiële eerste steenlegging plaats door één van de omwonenden, de heer E. Westerik, en werd de naam officieel bekend gemaakt door de heer J. Blom (voormalig voorzitter van de huurdersvereniging).

Meer lezen

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Alleen door tegen de stroom in te zwemmen, kom je bij de bron.
Lau tse