Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Zeeheldenbuurt

In 2009 heeft de gemeente het riool in de Slijpkruikweg vervangen. Gelijktijdig is ernaar gekeken of de wateroverlast die vaak bij zware regenval in de Slijpkruikweg optreedt verminderd kon worden.

Het wordt maatschappelijk acceptabel geacht dat bij zware regenval gedurende een bepaalde tijd er water op straat staat. Niet aanvaardbaar is wanneer er zo veel water op straat staat dat hierdoor vloeren van woningen onder water komen te staan. Mocht dit voorkomen dan moet de gemeente ingrijpen en oplossingen bedenken.

Geschiedenis

Heeft u zich wel eens afgevraagd met hoeveel buurtgenoten u eigenlijk in de Zeeheldenbuurt woont? En zou u weten hoeveel kinderen er in onze buurt naar de basisschool of naar het Voortgezet Onderwijs gaan? En heeft u enig idee hoe het bij ons zit met de vergrijzing?

Hallo,
Somalische Jongeren aan het woord:

Wij zijn 18 Somalische jongeren die huiswerkbegeleiding krijgen op de maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. De meeste van ons wonen nog maar net een paar jaar in Nederland en hebben vooral moeite met Nederlands en Wiskunde. Zou jij het leuk vinden om te komen helpen met ons huiswerk?

Het is eindelijk wintergeworden. Het prachtige winterweer in dit weekend zorgde voor veel plezier met sneeuw en ijs. Hier een aantal foto? van de Kraatsvijver op zaterdag.

Persbericht Somalische Groep  

16 januari 2012

Jongeren bij elkaar voor huiswerkbegeleiding en een zalenactiviteit.

Geachte buurtbewoner(ster) van Indische buurt,

Op maandagavond 12 december organiseerde het buurtcomité Zeeheldenbuurt een buurtavond over het onderwerp veiligheid. Een directe aanleiding voor de bijeenkomst was dat er elk jaar rond de feestdagen een toename van het aantal inbraken is. De avond was tevens bedoeld om kennis te maken met wijkagent Gerard van Doorn die enkele maanden geleden Willem Bekken als wijkagent voor de buurt heeft vervangen. Gerard van Doorn moest zich echter wegens griep afmelden.

Met ingang van 2012 verstrekt ACV (voorheen Afvalcombinatie De Vallei) geen papieren afvalkalender meer. Dit besluit is genomen, omdat er regelmatig tussentijdse wijzigingen zijn bij de inzameling. De nieuwe werkwijze maakt het mogelijk om voor iedereen de actuele informatie beschikbaar te stellen en te houden.


LeerWerkTeam Ede West zal vanaf 9 november elke woensdag een wekelijkse activiteit neerzetten in buurtcentrum de Kolk. De activiteiten zullen plaats vinden in de middag van 14.00 uur tot 16.00 uur en zijn bestemd voor alle jongeren uit de groepen 6, 7 en 8 van het basis onderwijs. 

 

Energiebesparing in de buurt is nodig om aan het gezamenlijke Europese doel voor 2020 van 20% besparing te kunnen voldoen. Ook huishoudens kunnen hier een bijdrage aan leveren en dit kan in veel gevallen juist geld opleveren.

Pagina's

Abonneren op Laatste berichten
Geluk is voortdurend rustig genieten van kleine dingen
Pam Brown

Agenda

27/10/2021 - 19:30 Mozaieken in het Eigen Gebouw
01/11/2021 - 19:30 Gevelstenenworkshop
08/11/2021 - 19:30 Gevelstenenworkshop