Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Klaphek

U heeft allemaal een brief van Gemeente Ede in de bus gehad met de nieuwe afvalscheidingsregels.
Het zal even wennen zijn, maar het is natuurlijk van harte toe te juichen dat plastic via een eigen afvalstroom gerecycled wordt. En dus moet het apart ingezameld worden.
Wanneer komt de Afvalcombinatie het plastig ophalen?

Op dinsdag 22 december a.s., 5 januari 2010, 19 januari en verder alle dinsdagen in de oneven weken.

Woensdag 11 november is de nieuwe speeltuin in De Klaphek geopend door de directeur van Woonstede, Marian Teer en wethouder Peter van 't Hoog. Mevrouw Teer startte de opening. Ze vestigde de aandacht op de leus van Woonstede: 'Wonen naar je zin'. Dat is ook bedoeld voor kinderen en daarom heeft Woonstede een bedrag beschikbaar gesteld om de speeltuin te bouwen. Wethouder Van 't Hoog prees de bewoners die in een commissie de speeltuin verder hadden uitgewerkt. Hij gaf aan dat hij dit soort initiatieven vanuit de wijk zeer toejuicht.

Het bedrijf ABL dat gevestigd is aan de Hoorn is in opdracht van de gemeente begonnen met het renoveren van een aantal stukken snippergroen. Diverse bewoners hadden al geklaagd dat sommige stukken er zo slecht bij lagen, maar daar komt nu verandering in.

De gemeente meldt dat maandag 9 november Heijmans Infra start met onderhoudswerkzaamheden op de Slotlaan en Kastelenlaan. De werkzaamheden, die afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, nemen 2 à 3 dagen in beslag en worden uitgevoerd met behulp van een zogenaamde rijdende afzetting.
Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden buiten de spitsuren, dus tussen 09.00 en 15.00 uur uitgevoerd.

Op verzoek van veel buurtbewoners heeft de gemeente, afdeling Beheer, de hagen gekortwiekt. Komende winter zullen wij dus genoegen moeten nemen met een wat kale aanblik, maar komend voorjaar zullen de hagen er zeker weer mooi bij staan. Het plezierige hiervan is dat er weer overzicht is en deze actie zal zeker zorgen voor minder vernielingen aan de auto's op de parkeerplaatsen.

De Buurtvereniging Klaphek looft € 100 uit aan degene die voor 1 juni 2010 een goed plan bij de gemeente Ede uitgevoerd krijgt voor een goed speeltoestel in de wijk voor de leeftijdscategorie 12-18 jaar.

De Provincie Gelderland looft aan de inzender van het meest briljante 'milieuplan' € 10.000 uit. Natuurlijk zijn er wel voorwaarden aan verbonden. Welke dat zijn en hoe je in aanmerking kan komen is te vinden op hun site.

Van de Afvalcombinatie de Vallei kregen de bewoners van de Klaphek een vriendelijk schrijven dat met ingang van woensdag 30 september de kliko's op woensdag worden opgehaald. Tip: Hang de achterkant van de brief van de Afvalcombinatie op uw koelkastdeur totdat u gewend bent aan het nieuwe schema. Het afhalen van oud papier blijft ongewijzigd.
Het schema ziet er nu zo uit:
• woensdag 30 september - bruin (gft)

Midden juni is begonnen met de aanleg van de plateaus die een verkeersremmend doel hebben. Alleen ontbraken de borden 30 km bij alle ingangen van de Klaphek nog. Deze zijn op 19 augustus inmiddels geplaatst. Nu, na het plaatsen van de borden, is onze wijk een echte 30 km zone geworden en dienen de nieuwe verkeersregels in acht genomen te worden. Omliggende wijken waren al jaren 30 km zone.

Een dwergkonijntje van zes weken oud heeft kans gezien om te ontsnappen op de Wildforster. Zij is te herkennen aan een grijze streep op de rug. De eigenaar, Fabian, hoopt op een telefoontje met een tip: 06 - 200 62 454.

Pagina's

Abonneren op Laatste berichten
Wie te lang nadenkt voor hij een stap zet, staat zijn leven lang op een been.
Chinees Spreekwoord

Wisselijst

Fallopia japonica

Het Weer

meer weer