Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Klaphek

Maandag 8 november a.s. van 19.30 tot 22.00 uur geeft de afdeling Veluwse poort van de Gemeente Ede meer informatie over de geplande verbeteringen aan het spoor. De locatie is nog niet bekend. Alleen de direct omwonenden van het spoor, vanaf het station tot aan de spoorwegovergang bij de Keesomstraat, zijn welkom. Tijdens deze informatieavond presenteert men het collegebesluit over het laten liggen van het spoor op de huidige hoogte. Daarna is een zogenaamde 'informatiemarkt' middels panelen over onderwerpen zoals:

Donderdag 14 oktober werd in aanwezigheid van de burgemeester Titan officieel geopend. Informeel draaide dit centrum al sinds december 2009 in Ede. Het doel van Titan is het ondersteunen van jongelui die van de rails af zijn geraakt. Met een team van een mentor, coach, jobhunter en teamleider zet men zich in om de jongelui aan het werk te helpen.

Titan richt zich vooral op jongeren die:

Hebben de bewoners van de spoorzone eerst geduldig gewacht tot het spoor verdiept zou worden, krijgen ze nu van de gemeente te horen dat het spoor niet verdiept zal gaan worden. De reden is dat de kosten te hoog zijn. Zo'n argument verkoopt natuurlijk goed in een tijd van bezuinigingen. Hoe de gemeente het verkoopt dat er zo lang gewacht moest worden totdat een besluit genomen zou worden zal haar moeilijker vallen. (klik op 'lees meer')

De speeltuin bij de Jagermeester is van de zomer druk bezocht geweest. Dat is een goed teken, want de vernieuwingen aan de speeltuin waren nodig. Helaas zijn er bij de uitvoering van de vernieuwing een paar inschattingsfouten gemaakt. En er kwamen van de zomer 's avonds laat en soms ook 's nachts jongeren hangen en dat gaf vervolgens overlast.

Studenten van de CHE hebben rond de speeltuin bij bewoners een enquête gehouden de uitslag van de vragenlijst kan je natuurlijk ook inzien.  Klik op 'Bijlage' hier direct onder - Veel leesplezier!

In Ede Stad van woensdag 25 augustus stond het en de meeste bewoners van de Klaphek hebben een brief van de gemeente ontvangen over de werkzaamheden aan de Klaphekweg en de Hakselseweg. Het frezen en later asfalteren gebeurt in fasen en er zal in ieder geval een mogelijkheid moeten zijn om de wijk binnen te komen en te verlaten.

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kan u de heer R. Schoester hiervoor benaderen.

Fase 1: 6 en 7 september frezen Klaphekweg - middendeel

Het is goed mogelijk dat u binnenkort mensen met ruimtepakken ziet lopen. Dat is te wijten aan het feit dat in de flat Voerakker 1 asbest plafondplaten verwijderd gaan worden. De vergunning lijkt er al te zijn.

Een aanvraag is gedaan door bewoners van Sint Hubertus 41 om een lindeboom te mogen kappen. Heeft u bezwaar, neem dan contact op met de gemeente.

De gemeente Ede heeft dit jaar voor de Klaphek het beleid de voetpaden onkruidvrij te houden op een milieuvriendelijke manier, dus zonder onkruidbestrijdingsmiddelen. Er komt regelmatig een machine door de wijk van de firma Vaarkamp die het onkruid wegbrand. Nu kan het zijn dat hier en daar het onkruid toch blijft groeien.

Vorige week (week 29) is de Klaphek geteisterd door een reeks autoinbraken. Hier en daar kan u de stille getuigen nog zien. Er liggen veel van die kleine glassplinters op de straat of parkeerplaats. Hopelijk zal een bewoner zo buurtvriendelijk zijn om er even met een veger iets aan te doen, scheelt de weggebruikers weer een lekke band.

Zondagochtend 18 juli tussen ongeveer 6.00 en 7.30 uur heeft de Klaphek een stroomstoring gehad. De storing gold trouwens voor een groot gedeelte van Ede. Het bedrijf Liander, verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet in deze regio, had de oorzaak nog niet verholpen, maar Ede om 7.30 uur stroom gegeven via een alternatieve route. (klik op 'Lees meer'!)

Dinsdag 13 juli is er in een klein deel van de Klaphek een flyer door de gemeente Ede verspreid. De bewoners in de directe omgeving van de speelplaats aan de Jagermeester gaat dit dus zeker aan. In dit bericht worden mensen gevraagd om overlast, nu met name bij de Speelplaats aan de Jagermeester, te melden bij de Politie (0900-8844) of onze wijkagent J. Lamberink.

Pagina's

Abonneren op Laatste berichten
Als je doet wat je altijd doet, zul je krijgen wat je altijd krijgt.
Anoniem

Wisselijst

Het Weer

meer weer