Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Klaphek

Het kunstwerk 'Beeldtafel' is geplaatst in de Klaphekvijver en bestaat uit een rode tafel van staal.  De tafel staat symbool voor de activiteiten die mensen rondom een tafel hebben en die hen samenbrengt. Het zitten of staan rond een tafel verbeeldt het leven en wonen rond de vijver. De dynamiek van de buurt wordt benadrukt doordat de tafel op het water lijkt te lopen.

brand2008De brand in het Edese bandencentrum ABC aan de Klaphekweg van zondag 22 juni is vermoedelijk ontstaan door een technische oorzaak. Dat is de voorlopige conclusie van de technische recherche van de politieregio Gelderland-Midden en de brandweer van de gelijknamige hulpverleningsregio.

Opvallend veel eigenaren van de terrasflats hebben er voor gekozen hun appartement te verkopen. Er staan op dit moment zeker 10 in de verkoop. Mogelijk hebben de eigenaren besloten hun winst te pakken nu de Kastelenlaan 50 km/u is geworden en de hoeveelheid fijnstof sterk is afgenomen. Jammer alleen dat er zo velen zijn, dat drukt de prijs weer. Zie voor meer informatie de bekende makelaarssites.

Per 1 juli 2008 gaat voor huurders de huur weer omhoog. De maximale verhoging dit jaar is 1,6%. Woonstede berekent dit keer ook de maximale verhoging door. Voor meer informatie kunt u terecht bij de huurcommissie of Woonstede.


Uitnodiging ALV

Gaarne nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Buurtvereniging Klaphek.

Datum: 31 maart 2008, aanvang 19.30 uur

Locatie: Arnhemse Buitenschool

Adres: Jachtlaan 10

Agenda

Project Wijkvisie (Integraal Wijkbeheer) 04-12-2006

De vijver in ons park is aan verandering toe. Zowel de aanwonenden van het appartementencomplex als de recreërende buurtgenoten hebben al jaren geleden de Buurtvereniging Klaphek gewezen op de onvolkomenheden. Zo missen velen verharding langs de kerk en de vijver is van veel plekken niet te zien. Ook is er geen pad om om de vijver heen te lopen, al dan niet met hond.

Kijkt u eens naar de beide tekeningen, dan ziet u wat de geplande veranderingen inhouden. Aan de tekeningen kunnen, aldus de gemeente, geen rechten ontleend worden.

 

De gemeente Ede heeft de plannen gepubliceerd voor het integraal wijkbeheer in 2008. Hieronder treft vindt u de plannen voor Ede-West.

Ede-West
Ede-West is een oudere wijk, die bestaat uit de Zeeheldenbuurt, de Indische buurt, de Bloemenbuurt, de Vogelbuurt, Klaphek en het Beatrixpark. De meeste bewoners vinden Ede-West een plezierige wijk om te wonen. Zij zijn gehecht aan hun buurt en zijn positief over de leefbaarheid en sociale kwaliteit. Verreweg de meeste bewoners voelen zich er veilig.

Vaste avond: donderdag, aanvang 20.00 uur.

  • 20 september 2007
  • 25 oktober
  • 22 november
  • 24 januari 2008
  • 21 februari
  • 20 maart
  • 17 april
  • 22 mei

 

Pagina's

Abonneren op Laatste berichten
Op weg naar de ander staan we onszelf voortdurend in de weg
Bert Alkemade

Wisselijst

Het Weer

meer weer