Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Klaphek

Persbericht Somalische Groep  

16 januari 2012

Jongeren bij elkaar voor huiswerkbegeleiding en een zalenactiviteit.

Geachte buurtbewoner(ster) van Indische buurt,

Hier in de Klaphek is deels gevarieerd gebouwd. Er zijn terrasflats, maar elke verdieping heeft andere afmetingen, er zijn de 5 kamer woningen en er is overige bebouwing. Bent u nieuwsgierig naar uw energielabel, dan kan u dat gewoon opzoeken. Op de website www.ep-online.nl is het mogelijk er achter te komen. U vult uw postcode in, een komma en er achter uw huisnummer (bijvoorbeeld 6713sb, 43).

Vooral de bewoners van de Jagermeester en Noorder Parallelweg ervaren het lawaai van het spoor. Dat hier iets aan gedaan gaat worden staat bijna vast. De commissie Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Ede zal zich hierover moeten uitspreken.

Het blijkt overigens dat Friesland Campina (Riedel) druk bezig is zijn activiteiten van de Vening Meineszstraat te verplaatsen naar de Frankeneng. Zou het niet mooi zijn als Friesland Campina zou helpen het geluidsniveau aan de noordkant van het spoor te verlagen?

Met ingang van 2012 verstrekt ACV (voorheen Afvalcombinatie De Vallei) geen papieren afvalkalender meer. Dit besluit is genomen, omdat er regelmatig tussentijdse wijzigingen zijn bij de inzameling. De nieuwe werkwijze maakt het mogelijk om voor iedereen de actuele informatie beschikbaar te stellen en te houden.


LeerWerkTeam Ede West zal vanaf 9 november elke woensdag een wekelijkse activiteit neerzetten in buurtcentrum de Kolk. De activiteiten zullen plaats vinden in de middag van 14.00 uur tot 16.00 uur en zijn bestemd voor alle jongeren uit de groepen 6, 7 en 8 van het basis onderwijs. 

 

Als het goed is heeft u, als bewoner van de Klaphek, van de gemeente een brief gekregen met informatie over werkzaamheden aan de Veenderweg. Mocht u dit bericht gemist hebben. U kan niet meer van de Klaphekweg de Veenderweg op gedurende de aanpassingen. De werkzaamheden zijn gepland van 14 november tot 26 november.

Bij de werkzaamheden hoort ook het verwijderen van de verkeerslichten op de aansluiting Klaphekweg - Veenderweg.

Jongelui, gefeliciteerd!

In de wijk hangen vlaggen met tassen, dus er zijn weer een hele serie geslaagden voor de verschillende soorten onderwijs. Geslaagden, een hele goede vakantie gewenst! En wat ga je nu doen met je diploma, verder of aan het werk?

In Ede Stad van 9 juni stond een stuk over de wens van Minister Maxime Verhagen van Economische zaken om woningen die onder de hoogspanningslijn staan op te kopen. Voor zover de redactie van de Klaphekwijk is geïnformeerd gaat dit alleen over een hoogspanningslijn in de Haarlemmermeer en dan alleen nog wanneer de hoogspanningskabels een sterker elektrisch veld produceren dan 0,4 ?T (microtesla). De hoogspanningslijn in Haarlemmermeer is eigendom van TenneT.

Pagina's

Abonneren op Laatste berichten
Met liefde en geduld is niets onmogelijk
Daisaku Ikeda

Wisselijst

Soep bezorgen in Ede.jpg

Het Weer

meer weer