Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Klaphek

De gemeente heeft twee aanvragers een vergunning verleend voor het bouwen van bedrijfsunits en bedrijfswoningen. Het ene pand zal iets worden met 3 bedrijfsunits en bedrijfswoningen. Het andere bedrijfspand even verderop zal aangepast worden zodat er ook bovenwoningen kunnen worden gerealiseerd. Het gaat om Hoorn 23 en 33.

Per 30 juni gaat er in een aantal wijken het nieuwe kliko regime in. Het betekent dat hier in de Klaphek woensdag ook de GFT bak aan de straat gezet moet worden op de nieuwe wijze. Met de wielen van de weg af, zeker 30 cm (dus meer dan 1 stoeptegel) uit elkaar en strak aan de stoeprand.

De bedrijven en gezinnen aan de Hakselseweg zijn in gesprek met de projectorganisatie Spoorzone omdat de bouw van de tunnel onder het spoor ernstige hinder zal veroorzaken. Juist voor de bewoners van de panden tussen de rotonde en het spoor zal gedurende de hele bouw van de tunnel de overlast erg groot zijn. De panden aan de Noorder Parallelweg tussen de spoorovergang Hakselseweg en Hoorn kunnen de wijk nog uit, al is het omrijden. De bewoners wensen wij sterkte. Het is 2015 voor we er erg in hebben.

Het grote groenonderhoud in de wijk is weer aangepakt. Week 24 is het bedrijf ABL flink aan het aanpakken. Zijn de lieden van Groenbeheer een stukje vergeten, dan kan u natuurlijk contact opnemen met de gemeente of digitaal een melding 'Woon- of leefomgeving' doen op de openingspagina van de website. Ook ACV komt langs met de veegwagen.


Muziekschool De Vallei is actief in Ede, namelijk in het historische kerkje. in de zeehelden buurt, aan de Bettekamp 29.
 

19 Maart zijn veel Edenaren naar de stembus gegaan. Dat is verstandig geweest, want er komen erg veel taken die de landelijke overheid uitvoerde naar de gemeenten toe. De organisatie van jeugdzorg, de zorg in het algemeen en wat zaken rond de arbeidsmarkt zullen komende periode onder verantweoording van de gemeente uitgevoerd worden.

De uitslag van de verkiezingen ziet er als volgt uit:

Partij

U denkt natuurlijk dat er een bericht komt van een Natuurbeschermer en deels is dat zo. De gemeente Ede heeft het beste voor met de omringende natuur. Daarom zal in de aanloop naar de werkzaamheden aan het spoor, het plan Spoorzone, een aantal werkzaamheden gaan plaats vinden, waaronder het ophangen van een doek langs het spoorpad om de vleermuizen hun route te laten behouden. Maar er zal meer alvast aangepakt worden: Om te voorkomen dat er zomervogels gaan broeden in bomen die op de kaplijst staan, worden die nu al gekapt. Dit zal plaats vinden daar waar de tunnels komen.

December 2013 heeft de gemeente Ede een ruimer beleid uitgestippeld voor het aankopen van snippergroen. Het is nu dus, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om het snippergroen dat aan uw tuin grenst te kopen bij de gemeente. Eén van de voorwaarden is dat het groen geen deel uitmaakt van een ecologische zone. De folder met informatie kan u hier openen als u een PDF lezer op uw computer hebt.

Is er bij u rond het huis iets dat niet klopt, onveilig is, dan kan u als het om misdaad gaat, burenruzie of verkeersoverlast contact opnemen met de Wijkagent. Op dit moment in de wijkagent van de Klaphek Gijs Mijerink (gijs.meijerink@gelderland-midden.politie.nl).

Is er een probleem met overlast van jongeren, dat heeft Ede een 'Bijzondere opsporings Ambtenaar' (BOA) voor jeugdzaken en dat is Michelle van Dalen (michelle.van.dalen@ede.nl).

Woensdagavond 12 februari 2014 is in buurtcentrum De Kolk de nieuwe wijkregisseur voorgesteld aan de diverse wijken. Had voorheen de Klaphek nog samen met Ede-West een wijkcoördinator, nu is het gebeid waar de wijkregisseur voor verantwoordelijk is veel groter en omhelst onder andere ook Ede Centrum.

De nieuwe wijkregisseur heet Rizgar Parlak, tel. 0318-680077 en zijn e-mail adres is rizgar.parlak@ede.nl.

U kunt hem benaderen voor wijkproblemen, wijkbonnen of tips voor verbetering van de wijk.

Pagina's

Abonneren op Laatste berichten
De mogelijkheid maakt de wens
Nederlands Spreekwoord

Wisselijst

Het Weer

meer weer